Events

Understanding Mechanical Properties of Thermoplastics

Date: Thu, 5 October 2023 10:00 am - Fri, 6 October 2023 15:30 pm

Many professionals involved in plastic part design or materials specialists can benefit from improving their understanding of the very complex thermo-mechanical performance of polymeric materials or compounds.

This knowledge is often critical considering the frequently complex failure phenomena observed in plastics (creep, impact, environmental stress cracking, plastic yielding, crazing, brittle failure).

Friction, Wear and Lubrication of Plastics

Date: Tue, 10 October 2023 09:00 am - 15:15 pm

Right now polymer tribology is highly affected by the approaching banning of Teflon and other PFAS related materials. These are known for low friction and wear. This is why several of the talks at this ATV-SEMAPP seminar describe how PFAS could be substituted by more environmental friendly compounds.

Materialer til procesudstyr og produktionslokaler i pharma- og fødevareproduktion – krav, begrænsninger og rengøringsprocesser

Date: Tue, 31 October 2023 09:00 am - 16:10 pm

Denne temadag vil fokusere på ny viden om de mange forskelligartede materialeudfordringer, man kan opleve i forbindelse med drift, rengøring og desinfektion af procesudstyr og produktionslokaler i pharma- og fødevareproduktionen. Teorien krydres med eksempler fra rengøring og desinfektion i industrien samt et par “kedelige case stories” fra virkelighedens verden, som har resulteret i skader, der er opstået, når rigtigt udstyr anvendes eller rengøres forkert, eller simpelthen er dårligt designet. Den nyeste viden, som giver fordele for både driftøkonomi og bæredygtighed, som er forbundet med at kunne effektivere processerne og reducere ressourceforbruget, vil blive præsenteret.

Kursus: Korrosion, materialer og biofilm i vandige forsyningssystemer

Date: Thu, 2 November 2023 00:00 am - Fri, 3 November 2023 00:00 am

Korrosion og nedbrydning af materialer i vandige forsyningssystemer (fx drikkevand, procesvand, spildevand, sprinkleranlæg og lukkede cirkulerende vandsystemer) medfører fortsat store skader og betydelige omkostninger for de involverede parter og for samfundet. Dertil kommer udfordringer med biofilmdannelse og sygdomsfremkaldende bakterier i vandige forsyningssystemer.

Product Development Seminar

Date: Thu, 16 November 2023 09:30 am - 16:00 pm

The purpose of this seminar is to present the latest research in product complexity and experience from complexity handling in three state of the art companies. You will get to know how Rockwool successfully managed to reduce the number of SKUs (stock-keeping units) without reducing sales and at the same time increased productivity in the factories.

Machine Learning in Manufacturing

Date: Thu, 23 November 2023 09:00 am - 16:00 pm

Uncover the Future of Manufacturing with Machine Learning!

Corrosion control for a greener world – A short course on theory and practice

Date: Mon, 22 January 2024 10:00 am - Tue, 23 January 2024 15:45 pm

The idea of this corrosion course is to provide a good theoretical and practical understanding of corrosion, and how corrosion can be identified, monitored, and controlled using a combination of lectures and hands-on experimental sessions.

Climatic reliability of electronics – challenges and perspectives – The 9th International Seminar

Date: Thu, 21 March 2024 00:00 am - Fri, 22 March 2024 00:00 am

Today environmental conditions affect functionality of electronic systems, as they are part of all technological applications. Extensive use of power electronics as integral part in many applications such as renewable energy, transportation, and automotive electrification resulting in exposure to harsh climatic conditions and electrochemical/corrosion failure modes.

Introduction to tribology – The science of friction, wear & lubrication

Date: Thu, 18 April 2024 08:30 am - Fri, 19 April 2024 15:00 pm

Tribology is defined as the science and technology of interacting surfaces in relative motion. It therefore encompasses the study of friction, wear and lubrication between surfaces in contact and the interactions at their interface. Such interactions may be the transmission of forces, the conversion of mechanical energy, the chemistry of the surfaces, or the interlocking phenomena related to surface morphology and topography. The basic essence of tribology is to understand these surface interactions and thus be able to solve problems and find adequate solutions.

Kursus: GPS som fælles sprog – Geometriske produktspecifikationer

Date: Thu, 30 May 2024 09:00 am - 16:30 pm

På kurset “GPS som fælles sprog” lærer deltagerne de grundlæggende tanker og metoder bag GPS-systemet. Målet er at få deltagerne til at ”tale samme sprog”, når det drejer sig om beskrivelsen af krav til funktion, produktion og inspektion af et emne.

The network sup­ports de­ve­lop­ment and in­no­va­tion of steel in the Da­nish food in­dus­try