AluNet

Fagligt netværk indenfor aluminium

AluNet har til formål at styrke den danske konkurrenceevne gennem formidling af viden omkring aluminium samt ledelse af aluminiumsfaglige samarbejds­projekter. Netværket består af virksomheder, universiteter og andre videninsti­tutioner – både danske og internationale.

Aluminiumsfaglige samarbejdsprojekter

Gennem samarbejde og videndeling ønsker AluNet at give danske virksom­heder et bedre grundlag for at udvikle nye produkter og fremstillings­metoder indenfor aluminium. Særligt iværksætter vi samarbejdsprojekter, der tager udgangspunkt i industriens mål og behov. Her inviteres især SMV’ere til direkte samarbejde med førende universiteter og videncentre fra ind- og udland.

Videnformidling omkring aluminium

Dertil arbejder vi for at øge videndeling mellem netværkets parter og formidler løbende de nyeste resultater fra forskning i aluminium. Vores aktiviteter indenfor formidling inkluderer:

  • Temadage
  • Virksomhedsbesøg
  • Kurser
  • Efteruddannelse

Læs mere om vores nuværende arrangementer her >

Det faglige netværk indenfor aluminium hvor der samarbejdes og videndeles