Kontingentsatser for 2024

Virksomheder, som er medlemmer af: Aluminium Danmark eller Plastindustrien:

Årligt kontingent – ekskl. moms
Virksomheder > 100 ansatte 7.500,00
Virksomheder < 100 ansatte 5.000,00

 

Virksomheder, som ikke er medlemmer af: Aluminium Danmark eller Plastindustrien:

Årligt kontingent – ekskl. moms
Virksomheder > 100 ansatte 10.000,00
Virksomheder < 100 ansatte 6.500,00

 

Årligt kontingent – ekskl. moms
Enkeltmandsvirksomhed 2.500,00

 

Ophør af medlemskab skal ske med mindst tre måneders skriftligt varsel inden udløb af DMNs kontingentår (1. januar – 31. december).

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger