Dansk Materiale Netværks Datapolitik

1. Om Dansk Materiale Netværks Datapolitik

Når du bliver medlem af Dansk Materiale Netværk, Niels Bohrs Vej 6, DK-6700 Esbjerg (DMN), bliver du oprettet som bruger på vores hjemmeside (www.dmn-net.com). Her afgiver du visse oplysninger til DMN. I denne datapolitik beskrives det, hvilke oplysninger DMN indsamler, hvorfor DMN indsamler oplysninger og hvad DMN anvender oplysninger til. Alt i alt for at give dig overblik over dine rettigheder.

DMN behandler oplysninger i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger (Lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer) (”Persondataloven”) samt øvrig gældende lovgivning for beskyttelse af privatlivet (herunder eventuel lovgivning implementeret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiver og forordninger).

2. Indsamling af oplysninger

Når du besøger vores hjemmeside (www.dmn-net.com), indsamles visse oplysninger om dig, som du, direkte eller indirekte, afgiver til Dansk Materiale Netværk, eksempelvis i forbindelse med tilmelding til et af vore arrangementer. Alle oplysninger opbevares i længere periode, indtil det ikke længere er relevant.

Personlige oplysninger

Når du ønsker at melde dig ind som medlem hos Dansk Materiale Netværk og/eller når du ønsker at melde dig til vore arrangementer, indsamler Dansk Materiale Netværk personlige oplysninger så som navn, e-mailadresse, telefonnumre (arbejdstelefon og mobiltelefon), beskæftigelse og din virksomhed, som du vælger at afgive på vores hjemmeside (www.dmn-net.com).

Oplysning om geografisk placering

Når du besøger vores hjemmeside (www.dmn-net.com), indsamles indirekte oplysninger om din fysiske placering.

Tekniske oplysninger

Når du besøger vores hjemmeside (www.dmn-net.com), indsamles tekniske oplysninger så som elektronisk enhed, kilde til besøg af vores hjemmeside og adfærd på vores hjemmeside. Disse oplysninger indsamles indirekte.

3. Behandling af oplysninger

Dansk Materiale Netværk registrerer og behandler oplysninger for at få et statistisk indblik i den generelle brug af vores hjemmeside (www.dmn-net.com) og for at nå ud til vores medlemmer.

Personlige oplysninger

I forbindelse med vore arrangementer udsender vi invitationer, bekræftelser og reminders til de enkelte personer.

Dansk Materiale Netværk kontakter også medlemmer via personlige oplysninger om interesse for nye projekter, som Dansk Materiale Netværk står for.

Spørgeundersøgelser udsender vi også for at få et overblik, om vi kan tilfredsstille vore medlemmers forventninger.

Nyhedsbreve udsender vi til alle, der har afgivet deres e-mailadresser, for at oplyse dem med vore kommende arrangementer, projekter og o.lign.

Oplysning om geografisk placering

Dansk Materiale Netværk er en industriportal, der skal kunne nå ud til industrivirksomheder i Danmark, evt. blive internationale. Af den grund har vi stor interesse for at få et overblik om vore medlemmers geografiske placering, samt om de anonyme besøgendes geografiske placering på vores hjemmeside.

Tekniske oplysninger

Tekniske oplysninger bruger vi statistisk til at opnå en generel viden om forbrugeradfærd, til at udvikle og forbedre vores hjemmeside, til at udarbejde analyser om vore kampagner på diverse platforme.

4. Korrektion af oplysninger

Såfremt du konstaterer, at de registrerede personlige oplysninger er ukorrekte eller mangelfulde, kan du anmode Dansk Materiale Netværk om at korrigere disse oplysninger. Anmodning om korrektion af oplysninger skal afgives per e-mail til Dansk Materiale Netværks informationsmail: info@dmn-net.com

5. Sletning af oplysninger

Såfremt du ikke ønsker DMN medlemskab længere, kan du anmode Dansk Materiale Netværk om at slette de personlige oplysninger. Anmodning om sletning af oplysninger skal afgives per e-mail til Dansk Materiale Netværks informationsmail: info@dmn-net.com

6. Samtykke

Ved at afgive visse personlige oplysninger for at få et medlemskab hos DMN eller for at tilmelde dig til et arrangement samt at bruge vores hjemmeside (www.dmn-net.com), giver du Dansk Materiale Netværk dit samtykke til indsamling og behandling af oplysninger.

7. Beskyttelse af oplysninger

Af hensyn til beskyttelse af dine personlige oplysninger mod tab, ødelæggelse og manipulation samt uautoriseret adgang, har vi tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Vore medarbejdere og alle tredjeparter, som er inddraget i databehandling, er forpligtet til at overholde Persondataloven, om at behandle alle oplysninger fortroligt og som private oplysninger. Alle oplysninger, der indsamles via vores hjemmeside, vil de blive krypteret, når de bliver overført, for at forhindre tredjeparts misbrug af data.

8. Ændringer af datapolitik

Såfremt der foretages ændringer i Dansk Materiale Netværks Datapolitik, som medfører ændringer i måden Dansk Materiale Netværk behandler dine oplysninger på, vil Dansk Materiale Netværk give meddelelse om disse ændringer og anmode om dit samtykke.

9. Videregivelse af ansøgningsdata til statistiske og videnskabelige formål

Innovationsnetværkene videregiver virksomhedsoplysninger om bl.a. virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer til Styrelsen for Forskning og Uddannelses InnovationDanmark-database.

InnovationDanmark-databasen bliver alene anvendt til statistiske og videnskabelige formål.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse vil efter anmodning fra tredjepart udlevere InnovationDanmark-databasen til statistiske og videnskabelige formål. Typisk er tredjepart andre offentlige institutioner (f.eks. universiteter og ministerier) og private konsulenter, der udfører en analyse- eller evalueringsopgave for en offentlig institution.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan oplyse om, hvem der har fået udleveret databasen til statistiske og videnskabelige formål. Yderligere spørgsmål om InnovationDanmark-databasen kan rettes til innovationsnetværkets sekretariat eller Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Gældende fra 1. juli 2014 / Opdateret 1. december 2017
DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger