StaalNet

Innovativt netværk med fokus på fødevarer og procesteknologi

StaalNet ønsker er at fremme udviklingen af innovativt procesudstyr til frem­stilling af fødevarer og ingredienser. Netværket, der danner bro mellem danske virksomheder, offentlige institutioner, universiteter og andre videncentre fra ind- og udland.

Stålsat fokus på samarbejde

Målet for StaalNet er at udbygge Danmarks styrkeposition på det globale marked for fremstilling af maskiner og udstyr til fødevareindustrien. Midlet til at nå dette mål er samarbejde og videndeling på tværs af alle led i værdikæden – mellem komponent­leverandører, fødevareproducenter, rådgivere, slutbruger m.m.

Vi iværksætter derfor løbende demonstrationsprojekter, der tager udgangs­punkt i konkrete udfordringer og muligheder indenfor udvikling af procesudstyr. Eksempler på konkrete fokusområder er:

  • Hygiejnisk design
  • Overfladetopografi og hygiejne
  • Materialevalg til konstruktioner
  • Korrosion i procesanlæg

Videnformidling omkring innovativ procesteknologi

Gennem en række formidlingsaktiviteter ønsker vi ligeledes at give vores med­lemmer den nyeste viden indenfor procesteknologi. Vi tilbyder bl.a. seminarer, kurser, temadage og eksklusive virksomhedsbesøg.

Læs mere om vore nuværende arrangementer her >

Netværket der støtter udvikling og innovation indenfor stål i den danske fødevareindustri