Om DMN

DMN er et netværk bestående af over 100 virksomheder med interesse for mate­ri­a­le­­re­la­te­re­de problemstillinger.

Netværket er landsdækkende, men er koncentreret omkring virksomheder i Re­gi­on Midtjylland og i Re­gi­on Syddanmark.

Netværket faciliteres af den erhvervsdrivende fond Plast Center Danmark.

DMN’s sekretariat er beliggende i Esbjerg og bemandes i det daglige af 5 perso­ner.

Netværkets formål

DMN fungerer som et aktivt bindeled mellem dansk erhvervsliv, universiteter, offentlige institutioner og andre videnleverandører fra ind- og udland – med øn­sket om at sikre den bedst mulige videndeling mellem parterne. Særligt støtter vi danske virksomheder i at omsætte materialeforskningens resultater til nye innovative produkter, fremstillingsmetoder og forretningsområder.

Vore kompetencer:

  • Vi leder materialeteknologiske projekter, hvor virksomheder inviteres til direk­te samarbejde med førende universiteter og videninstitutioner fra ind- og udland
  • Vi formidler viden forbindelse med specifikke materialeteknologiske problem­stil­lin­ger
  • Vi formidler seneste forskningsresultater fra materialevidenskaben
  • Vi afholder temadage, seminarer, konferencer og kurser med henblik på videnspred­ning og Matchmaking

Vores vision er at være et ’World Class Cluster’ indenfor materialevidenskab og relaterede fremstillingsteknologier og derved bringe danske virksomheder i fører­po­si­ti­on i den globale konkurrence.

Ønsker du at høre mere om DMN og vores tilbud, så kontakt os i dag >

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger