Dansk Materiale Netværk

DMN er et innovationsnetværk, som arbejder for at styrke danske virksom­he­ders konkurrenceevne og indtjening gennem innovativ anvendelse af materia­ler og materialeteknologier.

Netværket blev etableret i 2014 som et partnerskab mellem tre eksisterende in­no­vations­netværk – AluCluster, PlastNet v/ Plast Center Danmark og Staal­cen­trum – der alle havde stor erfaring med viden­­spredning, matchmaking og pro­jekt­samarbejde.

Netværket videreføres i dag som et samlet netværk for materialer og faciliteres af den erhvervsdrivende fond Plast Center Danmark.

Matchmaking og videnformidling indenfor materialeteknologi

DMN tilbyder matchmaking, videnformidling og uddannelse indenfor materiale-teknologi. Dertil gennemfører vi demonstrationsprojekter i samarbejde med dan­ske virksomheder, universiteter, offentlige institutioner samt ledende viden­cen­tre fra ind- og udland.

Vi beskæftiger os med de mest betydningsfulde materialer for dansk industri, så­­som metaller, halvledere, keramer og polymere materialer. Vi arbejder med ma­te­ri­a­lerne enkeltvis, såvel som i kombinationer, og holder også et vågent øje med udviklingen indenfor avancerede materialer – eksempelvis hybrid­ma­te­ri­a­ler, temperaturnedsættende materialer og funktionelle materialer.

Øget konkurrenceevne via materialeteknologiske fremskridt

Materialeteknologi berører centrale emner som klima, energi, miljø, velfærd, sund­­hed, transport, byggeri og fødevarer. Og udvikling af nye materialer og materiale­­kom­bi­na­ti­o­ner kan bane vejen for bedre, billigere og mere mil­jø­ven­li­ge produkter. Investering i ma­te­­ri­­a­­le­­tek­­no­­lo­­gi er derfor centralt for at sikre samfun­dets fremtidige vækst. Af samme grund har EU udpeget materiale­teknologi som en ”Key Enabeling Technology”, der skal være med til at gøre europæiske virk­somheder mere konkurrencedygtige (Horizon 2020).

Vi vil i DMN derfor arbejde for at øge vidensniveauet i dansk industri indenfor ma­te­ri­a­le­­om­rå­det – med forbedret konkurrenceevne og indtjening til følge.

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger