Arrangementer

Corrosion control for a greener world – A short course on theory and practice

Dato: mandag den 22. januar 2024 kl. 10.00 - tirsdag den 23. januar 2024 kl. 15.45

The idea of this corrosion course is to provide a good theoretical and practical understanding of corrosion, and how corrosion can be identified, monitored, and controlled using a combination of lectures and hands-on experimental sessions.

Machine Learning in Manufacturing

Dato: tirsdag den 6. februar 2024 kl. 09.00 - kl. 16:00

Uncover the Future of Manufacturing with Machine Learning!

Course: Corrosion Management and Failure Analysis: Microbiologically Influenced Corrosion (MIC)

Dato: torsdag den 29. februar 2024 kl. 09.00 - fredag den 1. marts 2024 kl. 15.00

The course will cover basic corrosion management principles, basic MIC mechanisms, use of molecular microbiological methods (MMM) in diagnosing and managing MIC, selection of MIC mitigation methods, selection and interpretation of MIC monitoring methods, case studies demonstrating MIC diagnostic tools, failure analysis principles, MIC modelling and demonstrate applicable sampling techniques and equipment.

Climatic reliability of electronics – challenges and perspectives – The 9th International Seminar

Dato: torsdag den 21. marts 2024 kl. 00.00 - fredag den 22. marts 2024 kl. 00.00

Today environmental conditions affect functionality of electronic systems, as they are part of all technological applications. Extensive use of power electronics as integral part in many applications such as renewable energy, transportation, and automotive electrification resulting in exposure to harsh climatic conditions and electrochemical/corrosion failure modes.

Kursus: Korrosion, materialer og biofilm i vandige forsyningssystemer

Dato: torsdag den 11. april 2024 kl. 00.00 - fredag den 12. april 2024 kl. 00.00

Korrosion og nedbrydning af materialer i vandige forsyningssystemer (fx drikkevand, procesvand, spildevand, sprinkleranlæg og lukkede cirkulerende vandsystemer) medfører fortsat store skader og betydelige omkostninger for de involverede parter og for samfundet. Dertil kommer udfordringer med biofilmdannelse og sygdomsfremkaldende bakterier i vandige forsyningssystemer.

Introduction to tribology – The science of friction, wear & lubrication

Dato: torsdag den 18. april 2024 kl. 08.30 - fredag den 19. april 2024 kl. 15.00

Tribology is defined as the science and technology of interacting surfaces in relative motion. It therefore encompasses the study of friction, wear and lubrication between surfaces in contact and the interactions at their interface. Such interactions may be the transmission of forces, the conversion of mechanical energy, the chemistry of the surfaces, or the interlocking phenomena related to surface morphology and topography. The basic essence of tribology is to understand these surface interactions and thus be able to solve problems and find adequate solutions.

Kursus: GPS som fælles sprog – Geometriske produktspecifikationer

Dato: torsdag den 30. maj 2024 kl. 09.00 - kl. 16:30

På kurset “GPS som fælles sprog” lærer deltagerne de grundlæggende tanker og metoder bag GPS-systemet. Målet er at få deltagerne til at ”tale samme sprog”, når det drejer sig om beskrivelsen af krav til funktion, produktion og inspektion af et emne.

Netværket hvor der videndeles omkring konkrete plastfaglige problemstillinger