Udvikling af emballage til sund skolemad

Et projekt finansieret af henholdsvis Region Syddanmark og Den Europæiske Union.

Formålet med projektet var at udvikle emballage til sund skolemad, som både dækker nutidens emballeringsbehov og søger at imødekomme fremtidens behov.

På sigt fordres det, at skolemad emballeres således, at fødevarernes kvalitet bevares under transport og opbevaring. Derudover skal emballagen være funktionel, informativ og indbydende, således at børnene får lyst til at spise indholdet og derved sikres en sund kost.

Med andre ord skal der være tale om en skolemadsemballage, hvortil der stilles forandrede krav i forhold til de emballager, der findes på markedet i dag. Emballagen udvikles under hensyntagen til krav om miljøvenlighed samt om dokumentation for, at der ikke sker migration af sundhedsskadelige stoffer fra emballagen til fødevaren.

I forbindelse med projektet er der udarbejdet en rapport.

Rapporten kan købes i bogform til:

  • 800,00 kr. (pris for ikke-medlemmer)
  • 100,00 kr. (medlemspris)

Priserne er ekskl. moms.

Rapporten kan bestilles ved henvendelse her >

DMN medlemmer kan læse publikationer om projektet her >

For further information, please contact:
  • Dorte Walzl Bælum
  • Netværksdirektør
  • B.Sc. Chem. Eng., M.Sc. in Business
  • M: 60 35 19 90
  • E: dwb@dmn-net.com
DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger