ReMould

Plast Center Denmark / Danish Materials Network er i samarbejde med følgende:

  • CemeCon Scandinavia A/S
  • Aarhus Universitet

som er partnere i et to-årigt projekt kaldet “ReMould”. Projektet er finansieret af Innovationsfonden.

Projektet har til formål at skabe en løsning til genanvendelse af post-consumer plast (PCP), der bidrager til overgangen til en cirkulær plastøkonomi. Implementering, efter videreudvikling, for blot et enkelt produkt på et anlæg vil medføre, at der bruges ca. 440 tons PCP om året, med besparelser i drivhusgasudledning (GHG) på 428 ton CO2e. På grund af en høj skalerbarhed og enkel implementering kan løsningen forbedre plastgenanvendelsen markant. Dermed imødekommer ReMould det danske mål om en 70% reduktion af drivhusgasudledningen i 2030, samtidig med at den danske industris konkurrenceevne øges ved at skabe banebrydende løsninger. Konkret tager ReMould fat på initiativ 01, 12 og 20 i Innomission Roadmap 4, vedrørende cirkularitet og genvinding af plast. Kombineret med avanceret sortering kan omformning af PCP’er omgå kemisk genanvendelse og bevare tilstrækkelig kvalitet til produktion af nye højvolumenprodukter.

For yderligere oplysninger kontakt:
  • Bente Nedergaard Christensen
  • Polymerspecialist - projektleder
  • B.Sc. Chem. Eng., B.Sc. in Lab. Tech.
DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger