Genanvendelse af svært genanvendeligt plastaffald

Genanvendelse er processen med at omdanne industrielt og post-consumer affald til nye materialer og genstande, så værdien af produkter og materiale i kredsløb udnyttes bedst og længst muligt.

Godkendt projektforslag

Under dette tema vil konkrete problemstillinger indenfor emnet blive bearbejdet. Genanvendelse af svært genanvendeligt plastaffald. Forslaget er stillet af virksomheden Quantafuel A/S.

Projektet omhandler afdækning af, hvordan svært genanvendeligt plastaffald kan genanvendes.

Der er for øjeblikket stor fokus på, hvordan cirkulær økonomi kan implementeres og samtidig blive en god forretning for hele værdikæden i plastbranchen. Man er efterhånden kommet langt med veldefinerede industrielle fraktioner, som kan genanvendes i et vist omfang, men hvad gør vi med resten? Hvad gør vi med ikke defineret husholdningsaffald indeholdende mixede plastfraktioner?

Mixede plastfraktioner kræver rigtig megen bearbejdning for at få det tilbage til rene råvarer, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, og er ressourcebehovet for stort, ses disse fraktioner nederst i affaldshierarkiet og ender på forbrændingsanlæg eller på deponi.

Firmaet Quantafuel har udviklet en proces, hvorved plasten depolymeriseres og omdannes til 3 forskellige fraktioner:

1: Nafta som kan benyttes i den kemiske industri, herunder til nyt plast

2: Dieselolie, som kan benyttes i olieindustrien som et tilsætningsprodukt enten som LOW carbon fuel, eller til opgradering af andre olieprodukter

3: Tung olie som bl.a. kan benyttes i olieindustrien.

Kendetegnende for alle produkterne er, at deres LCA giver en betydelig CO2 besparelse, op til 90 %, i forhold til konventionelle produkter.

Der er stadig en usikkerhed omkring, hvor store mængder Quantafuels anlæg kan tage af visse polymertyper, og dette søges afdækket i dette projekt, hvor der vil blive foretaget miniforsøg med mixede plastfraktioner.

I forbindelse med projektet er der udarbejdet en rapport.

Rapporten er udsolgt og kan ikke længere købes.

DMN medlemmer kan læse publikationer om projektet her >

For further information, please contact:
  • Bente Nedergaard Christensen
  • Polymerspecialist - projektleder
  • B.Sc. Chem. Eng., B.Sc. in Lab. Tech.
DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger