PyroGreen

Plast Center Danmark / Dansk Materiale Netværk er i samarbejde med følgende:

  • Aalborg Universitet Esbjerg
  • Waste2Value
  • Permeco
  • APChemi
  • KIIT-Technology Business Incubator

som er partnere i et treårigt projekt “Pyrolysis for Green Fuels and enabling future green hydrogen” eller kort sagt PyroGreen. Dette er et projekt, som er finansieret af Innovationsfonder.

Dette projekt har til formål at udvikle teknologier til at vende plastaffald og landbrugsaffald ikke kun til grønne brændstoffer og brint, men også potentielt biokul til jordforbedring eller/og platformskemikalier, alle baseret på at bruge pyrolyse som den centrale proces. Dette vil give betydelige reduktioner i CO2-emissioner, da disse affaldsfraktioner er typisk forbrændes eller deponeres.

De affaldsfraktioner, der behandles af dette projekt, bidrager til drivhusgasser (GHG) emissioner i en skala på ca. 13,5 milliarder tons pr. år, hvilket tegner sig for 28,5 % af det globale drivhusgasemissioner. Succesfuld implementering vil give både samfundsmæssig og økonomisk effekt både Danmark og Indien gennem øget antal arbejdspladser samt fremme teknologien udviklet, som vil være relevant i en global sammenhæng.

Gennem pyrolyse og efterfølgende bearbejdning og adskillelse af kulstoffet fra disse kilder vil i stedet levere biokul til jordforbedring fra landbrugsaffald, naphtha til virgin polymer og brændstoffer fra plastaffald samt, med yderligere behandling, brint, og tillade frigivet CO2 fra konverteringsprocessen for at blive opsamlet og gå ind i en kulstoffangst, Udnyttelse og lagring (CCUS) kontekst.

Når projektet er fuldt implementeret, vil det give anledning til en række anlæg i såvel Danmark som i Indien.

For yderligere oplysninger kontakt:
  • Dorte Walzl Bælum
  • Netværksdirektør
  • B.Sc. Chem. Eng., M.Sc. in Business
  • M: 60 35 19 90
  • E: dwb@dmn-net.com
DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger