Overfladebehandling og adhæsion

Materialers overflader kan bearbejdes eller behandles, så der opnås ønskede og/eller forbedrede egenskaber, og så adhæsion til andre materialer mulig­gøres eller forbedres. Under dette tema vil der blive arbejdet med overflade­behandling af udvalgte emner leveret af deltagende virksomheder.

Godkendt projektforslag

Forbedring/udvikling af vedhæftning mellem metal og tagdækningsmaterialer. Forslaget er stillet af virksomheden JUAL A/S.

Projektet omhandler adhæsion mellem tagfolie/tagpap og metal, brugt i tagdækningsindustrien. JUAL A/S laver metal installationer (stål og aluminium) til bl.a. nedløbsrør og solceller. I sådanne installationer er det vitalt med en god vedhæftning mellem disse to materialer, for at forhindre vand indtrængning til undertaget.

Projektet har to fokus områder:

  1. Adhæsion mellem tagpap og metal
  2. Adhæsion mellem tagfolie og metal

Projektet er opdelt da adhæsions mekanismen for de to typer tagdækningsmaterialer er meget forskellige, pga. af den meget forskellige kemiske opbygning af de to typer materialer. Yderligere deles tagfolier i to grupper, polyvinylchlorid (PVC) og termoplastiske olefiner (TPO), da disse også kemistrukturelt er meget forskellige og derfor kræver forskellige løsninger.

Formålet med projektet er at kortlægge vedhæftnings mekanismen mellem tagfolie/tagpap og metal overflader, for at opnå en forståelse af interaktionen mellem materialerne. Derfra kan nye/forbedrede metoder udvikles. Der undersøges allerede eksisterende løsninger fra andre producenter og helt nye løsninger inspireret heraf. Målet er for tagpap at få en mere optimeret og kontrolleret proces, der giver god adhæsion for et bredt udsnit af forskellige typer tagpap. For tagfolie er målet at finde en coating, som nemt kan påføres efter udformning af metal applikationerne, og som kan hæfte en bred vifte af PVC og/eller TPO folier.

Udover DMN er der ydereliger følgende deltagere i projektet:

JUAL A/S, samt underleverandører. Denne kreds forventes udvidet med vidensinstuitioner og virksomheder.

I forbindelse med projektet er der udarbejdet en rapport.

Rapporten er udsolgt og kan ikke længere købes.

DMN medlemmer kan læse publikationer om projektet her >

For further information, please contact:
  • Dorte Walzl Bælum
  • Netværksdirektør
  • B.Sc. Chem. Eng., M.Sc. in Business
  • M: 60 35 19 90
  • E: dwb@dmn-net.com
DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger