Overfladebehandling og adhæsion 2

Indenfor dette emneområde har DMN i 2020 arbejdet med projektet:

”Karakterisering af nye og brugte plastoverflader fra produktionsudstyr”

Projektet er udført i samarbejde med FORCE Technology, Marel A/S, Lely Nordic og National Oilwell Vargo I/S.

Formålet med samarbejdsprojektet er at gøre det muligt at foretage en valid karakterisering af hhv. nye plastemner og plastemner fra udstyr i drift. Hermed øges udstyrsproducenters og fødevarevirksomheders grundlag for at foretage en levetids- og risikovurdering af henholdsvis udstyr og produkt. Karakteriseringen er baseret på overfladeåbenhed (topografi), kvalitet af samlinger (svejsninger), rengørelighed samt på det hygiejniske design (i forhold til funktion) af udstyret. Når overfladen på udstyr beskadiges, hænger det ofte sammen med svigt i det hygiejniske design, eller at kvaliteten på anvendt materiale ikke matcher produktions- og rengøringsprocessen.

Hygiejnefaktor beregnes på grundlag af ruhedsmålinger udført på nye emner og på emner der har været i brug i henholdsvis den kødforarbejdende industri og i malkerobotter hos diverse landmænd.

For at validere de resultater der er opnået og for at kunne angive hvilket niveau af hygiejnefaktor, der gør emnet acceptabelt eller uegnet til fortsat brug, kræver det yderligere forsøg med bevidst tilsmudsning af overflader med efterfølgende rengøringsprocedurer. Dette arbejde vil ligge i et efterfølgende projekt.

Derudover blev det også undersøgt, om det er muligt at udføre NDT-målinger (Non-Destruktiv-Test) på plastsvejsninger. Det lykkedes v.h.a. ultralydsmålinger.

Med korrekt valg af ultralydhoved er det muligt at finde gængse svejsefejl. Men det er desværre ikke tilstrækkeligt at finde fejlene, de skal også kvantificeres via kendskab til størrelse, placering og årsag for at kunne vurdere om det har indflydelse på rengøreligheden af det pågældende område. Det anbefales at der arbejdes videre med Time of Flicht Diffraction (TOFD) metoden.

Projektet har været af stor værdi for de deltagende virksomheder, da vi her har arbejdet med analyse af problematikker, der er yderst relevante for at vi fremadrettet kan for­bedre den høje hygiejnestandard, vi heldigvis allerede har i den danske fødevare- og farma­industri.

I forbindelse med projektet er der udarbejdet en rapport.

Rapporten er udsolgt og kan ikke længere købes.

DMN medlemmer kan læse publikationer om projektet her >

For further information, please contact:
  • Dorte Walzl Bælum
  • Netværksdirektør
  • B.Sc. Chem. Eng., M.Sc. in Business
  • M: 60 35 19 90
  • E: dwb@dmn-net.com
DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger