Nye plast og kompositter til fødevarekontakt – testmetoder og risikovurdering

Et projekt finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation.

For plastmaterialer, der kommer i kontakt med fødevarer, er der en række lovmæssige krav, som skal beskytte forbrugeren mod sundhedsskadelige stoffer. Lovgivningen er kompleks, og den stigende andel af nye materialer og materialesammensætninger, gør det meget svært for virksomhederne at gennemskue, om et nyt plastmateriale vil være egnet i et produkt. Derfor er der stort behov for en kortlægning af de gældende lovkrav og redskaber, der kan hjælpe virksomhederne, specielt de små og mellemstore virksomheder,  med at implementere nye materialer i nye produkter.

Plast er omfattet af bekendtgørelsen via plastforordningen og er, ligesom al­le øvrige materialer (inkluderet gummi og kompositter), omfattet af en GMP for­ordning og en ramme forordning, der er indbygget i den danske be­kendt­gørelse for fødevarekontaktmaterialer. I denne forbindelse vil det væ­re me­get relevant, at udarbejde en database med forslag til vurde­ringskriterier for for­­skellige polymertyper. Vurdering af genbrugsplast til fødevarer, som der af miljømæssige hensyn er en stigende andel af, er særlig pro­ble­matisk i for­hold til lovgivningen. Ligeledes er vurderingen af kom­positter, herunder sam­mensatte materialer (f.eks. plast/papir, plast/metal), kompleks.

Gummi og kompositter, der ikke indeholder plast, er ikke omfattet af spe­ci­fik­­ke EU regler, men der findes nationale lovgivninger i en lang række lande (Tysk­land, Frankrig, Italien osv.), der ofte benyttes til vurdering af mate­ria­ler­nes egnethed. Danmark har ingen specifik lovgivning.

Det er derfor meget relevant, at lave en risikovurdering på forskellige typer af polymermaterialer der benyttes i procesudstyr i fødevareindustrien. Specielt på områderne gummi og silikone er der stor rådvildhed om, hvilke kriterier der bør benyttes til at bedømme egnetheden.

I forbindelse med projektet er der udarbejdet en rapport.

Rapporten kan købes i bogform til:

  • 800,00 kr. (pris for ikke-medlemmer)
  • 100,00 kr. (medlemspris)

Priserne er ekskl. moms.

Rapporten kan bestilles ved henvendelse her >

DMN medlemmer kan læse publikationer om projektet her >

For yderligere oplysninger kontakt:
  • Dorte Walzl Bælum
  • Netværksdirektør
  • B.Sc. Chem. Eng., M.Sc. in Business
  • M: 60 35 19 90
  • E: dwb@dmn-net.com
DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger