Materialevalg i relation til design, fremstilling, brug og genbrug

Ved fremstilling af produkter er materialevalget af meget stor betydning for produktets egenskaber, og til komplekse produkter er det ofte nødvendigt at anvende forskellige materialetyper. Under dette tema foretages konkrete materialevalg til et givent emne.

Godkendt projektforslag

Nye metoder til opsamling af havplast. Forslaget er stillet af Maskinmestrenes Forening

Projektet omhandler udvikling af udstyr til rensning af strand.

Projektet tager udgangspunkt i den højaktuelle samfundsmæssige problematik med, at der på og ud for strande, havne, åer og flodudløb i Danmark samt flere steder i Sydøstasien akkumuleres makro- og mikroplast på strandene samt på havbunden i nærkystområdet. Plasten skæmmer strandene og har indvirkning på fugle, bunddyr, muslinger, fisk mv. der anser plasten for at være føde med endnu ikke afdækkede følger deraf.

Da der i Danmark i forvejen foregår strandrensninger, hvor makroplast fjernes på de fleste strande langs vestkysten, er projektet afgrænset, så dets formål er at udvikle metoder/udstyr til at lette og effektivisere opsamlingen af mikroplastik i størrelsesordenen 2-5 mm fra strande på vestkysten.

Problemets omfang i forhold til mængden af mikroplast i denne størrelsesorden på den jyske vestkyst er pt ukendt, så en del af projektet går ud på at få mere viden om dette, så det rette udstyr kan udvikles.

Målet med projektet er således at afdække problemets omfang og komme med et bud på, hvilke principper der kan anvendes i en maskine til at rense strande for mikroplast, så den også frasorterer sand, skaller og andet organisk materiale. Det er også målet, at få afdækket interessen for en sådan maskine – hvem vil købe den, hvis den udvikles?

Udover DMN er der indtil videre involveret følgende partnere i projektet:

Ocean Plastic Forum, Maskinmestrenes Forening, Fredericia Maskinmesterforening, Roskilde Universitet, Strandet, Hannemann Engineering, Pure Oceans samt Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Denne kreds forventes at blive udvidet med flere aktører fra industrien, der befinder sig andre steder i værdikæden end de allerede involverede.

I forbindelse med projektet er der udarbejdet en rapport.

Rapporten er udsolgt og kan ikke længere købes.

DMN medlemmer kan læse publikationer om projektet her >

For yderligere oplysninger kontakt:
  • Bente Nedergaard Christensen
  • Polymerspecialist - projektleder
  • B.Sc. Chem. Eng., B.Sc. in Lab. Tech.
DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger