Karakteristik, test & fejlanalyse af produkter

For at overskueliggøre omfanget af analyse- og prøvningsudstyr til forskel­lige formål og for at kaste lys over hvilket udstyr, der er optimalt i en given situation, planlægges det at demonstrere en del af dette udstyr i praksis. Der er tale om hele paletten af udstyr lige fra det gængse laborato­rie­udstyr til de nye, avancerede testfaciliteter MAX IV og ESS i Lund samt European XFEL i Hamborg.
Der kan under dette tema i samarbejde med LINX udføres karakteriseringer af de deltagende virksomheders egne emner på eksisterende udstyr af varierende kompleksitet.

Godkendt projektforslag

Metode til accelereret levetidsbestemmelse og validering af sammensatte vindmøllekomponenter til brug i forskellige korrosionsmiljøer. Forslaget er stillet af virksomheden Siemens Gamesa R.V. A/S.

Projektet vil prøve at finde en sammenhæng mellem accelereret korrosionstest, som ofte bliver benyttet i industrien, og den virkelige levetid af et produkt.

Målet for projektet:

  • At finde en metode, der vha. accelererede tests kan generere og simulere de korrosionsmæssige påvirkninger, der forventes at være til stede i eller uden for en komponent igennem f.eks. 25 år

Metoden skal danne grundlag for validering på komponentniveau og således sætte standarden for, hvordan industrien tester komponenters egnethed til brug under forskellige påvirkninger.

Projektet blev startet som et rent vindmølleprojekt, men resultaterne vil kunne bruges i hele den industri, som bruger og udvikler produkter, hvor levetiden er en væsentlig parameter for produktet.

Udover DMN, som projektleder, er der yderligere følgende deltagere i projektet: Siemens Gamesa Renewable Energy A/S, KK Wind Solution A/S, Terma A/S, Hydra Grene A/S og PolyTech A/S. Denne kreds består yderligere af FORCE Technology og LINX som videnpartnere.

I forbindelse med projektet er der udarbejdet en rapport.

Rapporten er udsolgt og kan ikke længere købes.

DMN medlemmer kan læse publikationer om projektet her >

For yderligere oplysninger kontakt:
  • Anne Deacon Juhl
  • Aluminiumspecialist - netværksingeniør
  • M.Sc. Chem. Eng., Ph.D.
  • M: 24 23 91 45
  • E: adj@dmn-net.com
DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger