Indo-Danish Plastic Innovation Network

Plast Center Danmark / Dansk Materiale Netværk er i samarbejde med følgende:

 • CLEAN (dansk)
 • Syddansk Universitet (dansk)
 • Roskilde Universitet (dansk)
 • Saahas Zero Waste (indsik)
 • IPI-Indian Plastic Institute (indisk)
 • MIT-WPU (indisk)
 • DRIIV/TERI (indisk)
 • ICDK (indisk)

som er partnere i et 1-årigt projektsamarbejde ved navn “Indo-Danish Plastic Innovation Network”. Projektsamarbejdet er finansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Projektsamarbejdet har til formål at etablere et indisk-dansk forsknings- og innovationsnetværk, der udforsker tværnationale samarbejdsmuligheder inden for plastværdikæden. Partnerskabet skal samle danske og indiske forskningsinstitutter, klynger og private aktører for at fremme cirkularitetsdagsordenen i plastværdikæden gennem indsamling, sortering, udtjente og genbrugsprocesser. I en indisk sammenhæng er plastikforbruget vokset i et betydeligt tempo i løbet af de seneste fem, og det samme er affaldsproduktionen. Indien producerer 3,4 millioner tons plastikaffald på et år, og i øjeblikket bliver mindre end 50 % af det genanvendt. Mens i Danmark forbrændes meget af affaldet, hvilket skaber fælles efterspørgsel efter innovation. Både fra et bruger- og producentsynspunkt kræver udfordringerne i plastindustrien lige så meget social intervention som teknologisk innovation, som det afspejles i partnergruppen.

For yderligere oplysninger kontakt:
 • Dorte Walzl Bælum
 • Netværksdirektør
 • B.Sc. Chem. Eng., M.Sc. in Business
 • M: 60 35 19 90
 • E: dwb@dmn-net.com
DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger