Engangsartikler i bioplast

Et projekt finansieret af henholdsvis Region Syddanmark og Styrelsen for Forskning og Innovation.

Grundet øget miljøbevidsthed efterspørger forbrugere og detailhandlen i stigende grad engangsartikler i bioplast, dvs. plast baseret på fornybare ressourcer.

Formålet med projektet var at undersøge mulighederne for produktion og levering af engangsartikler i bioplast til detailhandel og forbrugere. Aktører i detailhandlen ønsker, at produkterne er mærket med det nordiske miljømærke Svanemærket, da produkternes miljøprofil har afsætningsmæssig betydning.

Bioplast opfattes af mange intuitivt som et miljøvenligt alternativ til konventionel plast, og specielt derfor oplever plastindustrien en stigende efterspørgsel på produkter af bioplast. FORCE Technology har i samarbejde med Aalborg Universitet i Esbjerg, Danmarks Tekniske Universitet og Plast Center Danmark undersøgt mulighederne for produktion og levering af engangsartikler til detailhandel og forbrugere i Danmark som en del af innovationsnetværket PlastNet.

I forbindelse med projektet er der udarbejdet en rapport.

Rapporten gennemgår forskellige typer af bioplast, deres tekniske egenskaber, udbredelsen på det danske marked i relation til engangsartikler, relevant lovgivning samt en vurdering af de miljømæssige fordele og ulemper ved anvendelse af bioplast som alternativ til konventionel plast fra råolie.

DMN medlemmer kan læse publikationer om projektet her >

For yderligere oplysninger kontakt:
  • Dorte Walzl Bælum
  • Netværksdirektør
  • B.Sc. Chem. Eng., M.Sc. in Business
  • M: 60 35 19 90
  • E: dwb@dmn-net.com
DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger