COP – Circular Ocean-bound Plastics (interreg projekt)

Projektet Circular Ocean-bound Plastic (COP) er dedikeret til at løse det presserende problem med plastikforurening i den sydlige Østersø. I samarbejde med partnere fra Danmark, Sverige, Tyskland og Polen vil projektet sigte mod at identificere udfordringer og muligheder for indsamling, genanvendelse og genbrug af havbundet plastikaffald i regionen. Med støtte fra Interreg South Baltic løber projektet frem til september 2026 med et samlet budget på mere end 2,5 millioner euro.

Projektet vil gennemføre pilotaktiviteter i flere kystbyer i den sydlige Østersøregion for at teste affaldsindsamlingsteknologier og undersøge potentialerne ved havbundet plast. Et vigtigt aspekt er at engagere små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i hele regionen i projektets aktiviteter. Projektet vil også undersøge genanvendelsesegenskaber og behandlingsmuligheder for det indsamlede havbundne plastaffald.
Læs mere om COP-projektet ved at besøge www.circularoceanplastic.eu

Problemet

Havplast er en stor trussel mod livet i havet og biodiversiteten i den sydlige Østersø, med ca. 80 % stammer fra landbaserede kilder som følge af menneskelige aktiviteter. COP-projektet fremhæver det presserende behov for bevidsthed og motivation for at reducere mængden af plastaffald, der går i havet. En del af problemet er vanskeligheden ved at indsamle og genbruge plast fra vandet, delvist på grund af den hurtige nedbrydning. Dette gør genbrugsindsatsen sværere, hvilket understreger behovet for at kortlægge udfordringer og potentielle løsninger.

Løsningen

Projektet har til formål at fremme effektiv affaldsindsamling, genbrug og genanvendelsespraksis. Det ultimative mål er at fremme bevidstheden og tilskynde til innovative løsninger blandt lokale virksomheder for forbedret plastaffaldshåndtering i den sydlige Østersø. For at løse dette vil projektet samarbejde med lokale myndigheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner og blå og grønne SMV’er for at udforske potentialet i at udnytte udfordrende plastfraktioner og havbundet affald.

Finansiering: Projektet er finansieret af [Interreg South Baltic] med midler fra European Regional Development Fund, med det formål at frigøre potentialerne i Sydbaltikums blå og grønne vækst gennem grænseoverskridende samarbejde mellem lokale og regionale aktører fra Danmark, Tyskland, Litauen , Polen og Sverige.

For yderligere oplysninger kontakt:
  • Bente Nedergaard Christensen
  • Polymerspecialist - projektleder
  • B.Sc. Chem. Eng., B.Sc. in Lab. Tech.
DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger