Cirkulær Økonomi HUB – Øget genanvendelse af plast og plastemballage

Det vurderes, at der samlet produceres ca. 440.500 ton plastaffald i Danmark om året. Af disse forbrændes ca. 310.000 tons, mens ca. 131.500 tons sendes til udlandet til oparbejdning og videresalg. Kun omkring 3% af affaldsplasten fra husholdninger og 40% fra industriaffald bliver sorteret og genbrugt.

Formålet med dette projekt er at bidrage til, at vi i Danmark generelt får øget genanvendelsesprocenten på plast.

I dette projekt under cirkulær økonomi har DMN deltaget i casen ”Undersøgelse af Havplast”, hvor plast er opsamlet langs danske kyster, er blevet sorteret og rengjort, så de kan indgå i en recycling proces.

Materialet fra denne proces er anvendt i demonstrationsprojektet ”Bænken og Spanden”, hvoraf et eksemplar i dag indgår i udstillingen ”REUSE, RECYCLE AND RETHINK PLASTIC” i Industriens Hus, der blev indviet 19. november 2018.

I forbindelse med projektet er der udarbejdet en rapport.

Rapporten kan købes i bogform til:

  • 1.600,00 kr. (pris for ikke-medlemmer)
  • 200,00 kr. (medlemspris)

Priserne er ekskl. moms.

Rapporten kan bestilles ved henvendelse her >

DMN medlemmer kan læse publikationer om projektet her >

For yderligere oplysninger kontakt:
  • Dorte Walzl Bælum
  • Netværksdirektør
  • B.Sc. Chem. Eng., M.Sc. in Business
  • M: 60 35 19 90
  • E: dwb@dmn-net.com
DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger