Branchecertificering (Evalueringsteam)

I forbindelse med projektet Branchecertificering er der dannet en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Arla, ISS, IPU, FORCE Technology, SanDesign og DMRI.

Der er udarbejdet et evalueringsredskab, der giver en karakter for udstyrets kvalitet ud fra følgende kriterier: hygiejnisk design, rengøringsvenlighed, vedligeholdelse, anvendte materialer, m.m.

Dokumentet kræver kendskab til hygiejnisk design og rengøringsteknologier, men kan anvendes til at vurdere sammenligneligt udstyr. Den karakter der opnås er afhængig af udstyrets kompleksitet og derfor skal sammenligning altid udføres på sammenligneligt grundlag.

DMN medlemmer kan læse publikationer om projektet her >

For yderligere oplysninger kontakt:
  • Dorte Walzl Bælum
  • Netværksdirektør
  • B.Sc. Chem. Eng., M.Sc. in Business
  • M: 60 35 19 90
  • E: dwb@dmn-net.com
DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger