Anvendelse af biobaseret plast til konstruktionsemner

Et projekt finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Plastmaterialer finder anvendelse i alle aspekter i industrien og har stor indflydelse på vores levevis.

Konventionelle plasttyper er fremstillet af råvarer baseret på fosile stoffer. For at undgå udtømning heraf, er det vigtigt at finde fornybare ressourcer, der i stedet kan anvendes til at fremstille plastmaterialer.

Projektets overordnede mål er at undersøge mulighederne for at erstatte konventionelle fosilbaserede plasttyper med bioplast. Der arbejdes både med bionedbrydelige og bio-baserede bioplast typer.

Formålet er at udvide kendskabet til og at fremme anvendelsen af bioplast til fremstilling af konstruktionsemner samt at vurdere materialenes genanvendelse internt i produktionen for at undgå øget miljøbelastning og spild. Dette søges opfyldt gennem en kombination af teoretiske overvejelser og praktiske eksperimenter hos de deltagende virksomheder.

Bioplasts generelt dårligere termiske egenskaber kan dog være en barriere for dets anvendelse. I projektet ønskes derfor undersøgt hvilken påvirkning gentagne bearbejdninger har på materialets egenskaber. Så vidt muligt sammenlignes resultaterne med konventionelle plastmaterialer.

Der fremstilles prøveemner, hvor materialet sprøjtestøbes og regrindes 10 gange, og ved hver forarbejdningscyklus udtages prøver til test, hvorved ændringerne i deres egenskaber følges. Testemnernes mekaniske egenskaber (specifikt træktest og slagtest) samt termiske og kemiske egenskaber undersøges vha. DSC, TGA, FTIR og MFI.

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem industrien og videnaktører.

Resultaterne opnået i projektet indtil nu blev præsenteret via en poster på konferencen “Bioplastic from plant based biomass”. BioValue SPIR og Novozymes var værter ved konferencen, der samlede større virksomheder og akademiske grupper.

Se billeder fra arrangementet nedenfor

Som det fremgår af posteren “Effects of reprocessing on thermal and mechanical properties of biodegradable PLA and biobased PA 4.10” er den termiske stabilitet af den bionedbrydelige termoplast polylactid acid, PLA, blevet undersøgt.

Endvidere undersøges den termiske stabilitet af 3 biobaserede termoplast PA 4.10, PA 6.10 og isosorbidbaseret polycarbonat (PC). De første resultater for PA 4.10 blev præsenteret i posteren.

I projektet arbejdes der videre med evaluering af termisk stabilitet for PA 6.10 og isosorbidbaseret PC via måling af både termiske og mekaniske egenskaber efter 10 sprøjtestøbecyklusser.

Se posteren “Effects of reprocessing on thermal and mechanical properties of biodegradable PLA and biobased PA 4.10” her >

DMN medlemmer kan læse publikationer om projektet her >

For yderligere oplysninger kontakt:
  • Dorte Walzl Bælum
  • Netværksdirektør
  • B.Sc. Chem. Eng., M.Sc. in Business
  • M: 60 35 19 90
  • E: dwb@dmn-net.com
DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger