Workshop om internationalisering

Plast Center Danmark er Lead Partner på det internationale projekt: Partnership for PolymER ReCYcling, i daglig tale kaldet PERCY.

I projektet er der etableret samarbejde mellem 4 europæiske klynger – en fransk, en tysk, en slovakisk og en dansk klynge – omkring genanvendelse af plast og gummi samt ecodesign.

Formålet fra Plast Center Danmarks side er at bane vejen for øget internationalisering af de deltagende danske virksomheder såvel indenfor som udenfor Europas grænser.

For nylig gennemførte vi en spørgeskemaanalyse med en flot svarprocent fra de danske deltagere. Dette arbejde følges der nu op på i form af en online workshop, hvor vi ud over at præsentere resultaterne fra spørgeskemaanalysen, vil spore os ind på nogle fælles internationaliseringsmuligheder, som vi sammen kan forfølge.

Det bliver således svarene fra de deltagende virksomheder, som bliver retningsgivende for det fremtidige fælles internationale strategiarbejde.

Har du/I spørgsmål hertil er du/I naturligvis velkommen til at kontakte Dorte Walzl Bælum på mobil 6035 1990 eller på mail: dwb@plastcenter.dk

Link for deltagelse fremsendes et par dage forinden afholdelse af workshoppen.

Dato: torsdag den 6. maj 2021 kl. 10.00 - kl. 12:00 Place: Online

Ved at afgive dine personlige oplysninger til arrangementet accepterer du at modtage nyhedsbreve fra Dansk Materiale Netværk, og at dit navn og din virksomhed kommer på arrangementets deltagerliste, som er synlig for dette arrangements deltagere. Læs mere om, hvad vi bruger dine oplysninger til: Datapolitik >

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger