Workshop om beregningsmodeller for migration fra plastmaterialer

Kemiske stoffer kan migrere fra plastmaterialer til det, de er i berøring med. At teste for migration tager imidlertid tid og koster penge. En løsning er i stedet at lave beregning af mulig migration.

På denne workshop kan du høre mere om modeller til beregning af migration.

For fødevarekontaktmaterialer er det tilladt at beregne migration for specifikke stoffer. Modellerne findes og er validerede for en række plastmaterialer. De samme modeller kan anvendes til at forudsige migration af stoffer fra samme typer af materialer i andre produkter, fx medicinsk udstyr, emballage til hudplejeprodukter, drikkevandsrør og marine installationer.

Fordelen ved at gøre brug af beregninger er, at man undgår at udføre laboratorietests, når man kan forudsige, hvordan migrationen vil forløbe afhængig af tid, temperatur og medium. Det kan især være en fordel i udviklingsfasen af et nyt produkt, hvor man skal vælge mellem flere alternativer til materialer.

DHI er ved at udvikle beregningsmodeller, der kan bruges til at beregne afgivelsen af stoffer fra flerlagsmaterialer og flere nye polymermaterialer. Ved hjælp af modellerne kan man også beregne afgivelsen af stoffer til fx kropsvæsker, hud, drikkevand og havvand.

Denne workshop har to formål:

  • At illustrere hvilke muligheder der er i at anvende beregningsmodeller
  • At få en dialog med fremtidige brugere om deres behov, begrænsninger og spørgsmål

Vi opfordrer på forhånd deltagerne til at indsende eksempler på problemstillinger eller cases, som vi skal regne på, samt tilkendegive ønsker og behov for beregningsmodeller.

Det vil også være muligt at indsende en case efter deltagelse i workshoppen.

Se program for dagen her >

 

Dette arrangement er et samarbejde mellem DHI A/S og DMN. Information om tilmeldte videregives derfor til DHI A/S.

Dato: onsdag den 6. november 2019 kl. 11.30 - kl. 15:45 Sted: DHI A/S, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm

Ved at afgive dine personlige oplysninger til arrangementet accepterer du at modtage nyhedsbreve fra Dansk Materiale Netværk, og at dit navn og din virksomhed kommer på arrangementets deltagerliste, som er synlig for dette arrangements deltagere. Læs mere om, hvad vi bruger dine oplysninger til: Datapolitik >

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger