Plastkonference: Plast i vores blå natur – men er det et problem?

Dansk Materiale Netværk har gennem det sidste halve år ledet et forskningsbaseret innovationsprojekt, der har haft til formål at undersøge forekomsten af mikroplast i hav- og kystmiljøet. Resultaterne er overvældende. Der blev fundet mikroplast i 77% af prøverne, med et gennemsnit på 28 stykker plast i størrelsen 1,8-5 mm. pr. 5 liter sand.

Partiklerne er ofte ikke synlige for det blotte øje, og er ofte rester af nedbrudte større stykker plastaffald. En anden tydelig plastfraktion er råmateriale i form af granulat, som anvendes i plastindustrien.

Vi stiller de nødvendige spørgsmål

Med afsæt i ny viden tillader vi at stille en række opklarende spørgsmål.

Men er det et problem?

Betyder det noget for vores kystturisme, har vi en udfordring i forhold til dyreetiske problemstillinger, har det indvirkning på de fødevarer, havet kan forsyne os med, har det indvirkning på vores miljø på anden vis – eller er der alene tale om et moralsk spørgsmål – og om at rydde op efter sig selv?

Hvilke præventive indsatser kan forhindre, at problemet forværres – og hvem bærer ansvaret for de initia­ti­ver?

Hvis det vurderes nødvendigt at rense strandene, så kræver det enten politisk vilje eller et marked der vil be­tale for det, for ikke at tale om tekniske løsninger der muliggør en oprensning – derfor er en tværfaglig de­bat det naturlige svar, på undersøgelsens resultater.

Debat kvalificerer løsningerne

Dansk Materiale Netværk og det tværfaglige råd bag projektet, indbyder til konference Onsdag den 23. september 2020, på Fiskeri- og Søfartsmuseet, der ligger et stenkast fra de strande, hvor indsamlinger blandt andet har fundet sted.

Programmet rummer en faktabaseret formiddag med resultater og viden, og en eftermiddag med paneldebat der kommer omkring de store spørgsmål som politik og ansvar.

Afslutningsvis byder vi på en inspirerende session med bud på løsninger og muligheder. Undervejs bliver der mulighed for at netværke, og til slut mærke Vesterhavets susen, når vi afrunder dagen med at overvære træning og fodring af museets sæler i et plastfrit miljø!

Læs mere og se program for konferencen her >

Dato: onsdag den 23. september 2020 kl. 09.30 - kl. 16:00 Sted: Fiskeri- og Søfartsmuseet, Tarphagevej 2, DK-6710 Esbjerg V

Ved at afgive dine personlige oplysninger til arrangementet accepterer du at modtage nyhedsbreve fra Dansk Materiale Netværk, og at dit navn og din virksomhed kommer på arrangementets deltagerliste, som er synlig for dette arrangements deltagere. Læs mere om, hvad vi bruger dine oplysninger til: Datapolitik >

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger