Kursus: Korrosion og biofilm i vandfyldte installationer

Korrosion og nedbrydning af materialer i vandfyldte installationer (fx drikkevand, procesvand, spildevand, sprinkleranlæg og lukkede cirkulerende vandsystemer) medfører fortsat store skader og betydelige omkostninger for de involverede parter og for samfundet. Dertil kommer udfordringer med biofilmdannelse og sygdomsfremkaldende bakterier i vandige forsyningssystemer.

Kurset fokuserer på den nyeste viden inden for området og belyser de vigtigste risikofaktorer forbundet hermed. Derudover gennemgås de vigtigste forhold, man bør være opmærksom på for at reducere risikoen for korrosionsskader/materialenedbrydning og problemer med sygdomsfremkaldende bakterier. Der tages højde for nyeste lovgivning, Det reviderede drikkevandsdirektiv (EU) 2020/2184 , og forventninger til kommende lovændring inden for området.

Målgruppe
Aktører i forsyningsbranchen så som bl.a. bygherrer, rådgivende ingeniører, VVS’ere, VVS-ingeniører samt personale med ansvar for drift og vedligehold i vand- og forsyningsbranchen.

Som medlem af Dansk Materiale Netværk opnår du rabat og kan deltage til medlemspris.

Se program og tilmeld dig her >

Dato: torsdag den 11. april 2024 kl. 00.00 - fredag den 12. april 2024 kl. 00.00 Sted: Danmarks Tekniske Universitet, Bygning 101, mødecenteret, lokale S01, Anker Engelundsvej 1, DK-2800 Lyngby

Ved at afgive dine personlige oplysninger til arrangementet accepterer du at modtage nyhedsbreve fra Dansk Materiale Netværk, og at dit navn og din virksomhed kommer på arrangementets deltagerliste, som er synlig for dette arrangements deltagere. Læs mere om, hvad vi bruger dine oplysninger til: Datapolitik >

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger