GPS som fælles sprog

På kurset “GPS som fælles sprog” lærer deltagerne de grundlæggende tanker og metoder bag GPS-systemet. Målet er at få deltagerne til at ”tale samme sprog”, når det drejer sig om beskrivelsen af krav til funktion, produktion og inspektion af et emne.

Geometriske produktspecifikationer (GPS) er et internationalt symbolsprog, der bliver brugt på tegninger. Formålet er entydigt at beskrive krav til de mekaniske deles kritiske funktioner, produktion og kontrol. Dette tydeliggør man med ved hjælp af enkle tegn og symboler.

GPS er et internationalt kendt og accepteret system, der blev indført i 1982, og som løbende har gennemgået udvikling. Det er med andre ord gedigne og robuste standarder, der ligger som fundament for systemet.

Som virksomhed får man dog først det store udbytte af GPS, hvis alle medarbejdere i produktionskæden har en grundlæggende forståelse for systemet. Når den er på plads, skaber symbolerne ikke forvirring, men klarhed, og man taler så at sige ”samme sprog”.

 • Modul 0: Kort introduktion til læsning af tegninger og tolerancer 
  De klassiske elementer på en teknisk tegning vises kort. Angivelse af den almindelige ± tolerance og pasningstolerance vises og årsagen til at bruge GPS tolerancer beskrives.
 • Modul 1: Beskrivelser af krav til selvstændige egenskaber
  Her bliver de dele som kendetegner måden at skrive GPS tolerancer på beskrevet.
 • Modul 2: Beskrivelser af egenskaber, som er afhængige af hinanden
  Hvis en egenskabs funktion afhænger af, hvordan den er placeret i forhold til andre egenskaber, så bruger man et system af referencer til at lægge det fast. Et datum system.
 • Modul 3: Beskrivelser af krav til overflader
  Når overfladens karakter har betydning for funktionen, skal den tolerancesættes. Ruhed, overfladefejl og rejninger er eksempler på disse.
  Med den grundlæggende viden på plads arbejder vi videre med de to sidste moduler. Deltagerne lærer at sætte mere komplekse krav på funktion, produktion og inspektion, der giver mere entydighed i konstruktionerne. Derved bliver det muligt på samme tid at opnå den ønskede funktion og at tydeliggøre større grader af frihed.
 • Modul 4: Tolerancestakke
  Vi gennemgår eksempler på, hvordan mere komplekse funktioner kan deles op og gøres enklere. Det gør vi ved at lave en liste af prioriterede krav til de enkelte funktioner. Vi bruger et eksempel i almindelig størrelse: en kæbe fra en boltsaks – et emne, som de fleste kan forholde sig til.
 • Modul 5: Modifikationer
  Når der er specifikke krav til målemetode, statistisk behandling af resultater, filtrering med mere, så kan de beskrives med modifikatorer. De gør tolkningen af krav endnu mere entydige.

Kurset henvender sig til
Ledere og medarbejdere fra virksomheder der designer, konstruerer, producerer, kontrollerer og indkøber mekaniske dele, som indgår i større eller mindre konstruktioner.

Som medlem af Dansk Materiale Netværk opnår du rabat og kan deltage til medlemspris.

Se program og tilmeld dig her >

Dato: torsdag den 1. juni 2023 kl. 09.00 - kl. 16:30 Sted: Danmarks Tekniske Universitet, Mødecenter, rum S09, Anker Engelundsvej 1, DK-2800 Lyngby

Ved at afgive dine personlige oplysninger til arrangementet accepterer du at modtage nyhedsbreve fra Dansk Materiale Netværk, og at dit navn og din virksomhed kommer på arrangementets deltagerliste, som er synlig for dette arrangements deltagere. Læs mere om, hvad vi bruger dine oplysninger til: Datapolitik >

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger