Energidag 2019 den 4. september 2019

Den nye klimamålsætning er 70 % reduktion af CO2 i 2030. Det er ambitiøst, men ikke umuligt. Det kræver innovation og samarbejde på tværs af hele sektoren – på tværs af el, gas og varme, på tværs af teknologier, systemer og aktører – fra energiproduktion, konvertering, distribution, lagring og levering til slutbrugerne.

Danmark står helt i front på rejsen mod at nå 100 % vedvarende energi i energisystemet – nu skal vi vise det. Energidag 2019 sætter fokus på krydsfelterne. Hvor kan vi skabe samarbejde, innovation og nye teknologier? Og hvordan kan vi demonstrere og teste i stor skala, så omverdenen også kan se, at Danmark er i front?

Dansk Materiale Netværk er medarrangør af ovennævnte Energidag, DMN medlemmer kan derfor deltage uden beregning.

Se programmet og tilmeld dig på www.energidag.dk

Dato: onsdag den 4. september 2019 kl. 08.00 - kl. 18:00 Sted: Aalborg Kongres og Kultur Center, Europa Plads 4, DK-9000 Aalborg

Ved at afgive dine personlige oplysninger til arrangementet accepterer du at modtage nyhedsbreve fra Dansk Materiale Netværk, og at dit navn og din virksomhed kommer på arrangementets deltagerliste, som er synlig for dette arrangements deltagere. Læs mere om, hvad vi bruger dine oplysninger til: Datapolitik >

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger