Workshop om beregningsmodeller for migration fra plastmaterialer

Onsdag den 6. november havde 21 deltagere valgt at bruge dagen hos DHI i Hørsholm for at høre om ”Beregningsmodeller for migration fra plastmaterialer”.

Deltagerne viste bredden i emnet, da der var repræsentanter fra både emballage-, maskin-, plast- og medicoindustrien, samt testlaboratorie og interesseorganisationer.

DHI præsenterede det udviklede værktøj CheMigrator® og lagde derefter op til diskussion af og ønsker til et sådant værktøj. Der kom heldigvis mange gode input, som vi så glæder os til at se i kommende udgaver af værktøjet.

DHI efterlyser cases fra industrien, hvor virksomheder har fået målt migration på et plastmateriale, som DHI så kan lave beregning på og derved få valideret beregningsværktøjet. Så ligger I inde med den slags cases, så henvend jer til Seniortoksikolog Helle Buchardt Boyd på tlf: 4516 9097 eller e-mail: hbb@dhigroup.com.

Hvis du er medlem af DMN, kan du logge ind og se dagens præsentationer her >

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger