Seminar om kemisk genanvendelse afholdt i maj 2023

Den 22. maj afholdt innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk i samarbejde med Ocean Plastic Forum et miniseminar, hvor formålet var at formidle de seneste resultater indenfor kemisk genanvendelse.

De 60 deltagere kom til at høre mange meget interessante indlæg, og havde mulighed for at drøfte fremskridtene indenfor kemisk genanvendelse i de pænt lange netværkspauser, der som vanlig alligevel godt kunne være lidt længere…

Der blev også informeret om potentielle samarbejdsmuligheder og udleveret materiale derom.

Dagen blev afsluttet med en fremvisning af et pilot pyrolyseanlæg.

Tak til alle deltagerne for deres fremmøde og store spørgelyst, og en særlig tak til de der gav indlæg.

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger