Præsentation af POLREC Innovation Open Call den 6. september 2023 i Vejle

Den 6. september 2023 gav Dorte Walzl Bælum en kort introduktion til POLREC Innovation Open Call, som er åben i perioden 1. september 2023 – 31. oktober 2023.

Innovation Open Call har til formål at støtte SMV’er ved at finansiere deres polymer genanvendelsesprojekter (plast og gummi). Det er opdelt i tre underemner, som vil understøtte:

  • Test af kemisk genanvendelsesløsning til plast- eller gummiaffald, maks. budget €30.000.
  • Test af mekanisk genanvendelsesløsning til plast- eller gummiaffald, maks. budget €30.000.
  • Digital løsning til forbedret sporbarhed af genanvendt plast- eller gummiaffald, maks. budget €20.000.

De succesrige SMV’er vil blive tildelt et budget baseret på tilbud fra deres serviceudbyder. Dette budget vil udelukkende blive brugt til at betale for de ydelser, der leveres som en del af projektet udført af SMV.

POLREC partnere arrangerer et informationswebinar om POLREC Innovation på engelsk, åbent for europæiske SMV’er, den 14. september 2023 fra kl. 10:00 CET til kl. 11:30 CET – Mere information og tilmelding her >

Et lignende webinar afholdes på dansk den 19. september fra kl. 10.00 til kl. 11.30 – Mere information og tilmelding her >

Se billeder fra dagen her

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger