Plastic – A sustainable solution

PlastNet afholdt i samarbejde med IDA Polymer, LEGO og FORCE Technology temadag omhandlende genbrug af plast, brug af biopolymere og de faktorer, der driver udviklingen indenfor feltet. Dagen blev afholdt den 27. januar 2016 i Ingeniørhuset.

Dagen, som var velbesøgt i form af 105 fremmødte deltagere, bød på spændende foredrag om plastens betydning for Danmark bl.a. i form af en årlig omsætning på DKK 23 mia. og en beskæftigelse på ca. 30.000 mdarbejdere.

Der blev af repræsentant fra Miljøstyrelsen givet et indblik i de strategier, der er på området mht. affaldshåndtering for at opnå et affaldsfrit Danmark.

Allan V. Rasmussen fra LEGO koncernen fortalte om koncernens tanker og ideer omkring anvendelse af biopolymere. Efterfølgende blev begreberne omkring konventionel og biobaseret plast sat på plads af Jesper Bøgelund fra Novo Nordisk.

Mængderne af biopolymere tilgængeligt på markedet blev kvantificeret af Roland Essel fra NOVA Institute Köln, og Dr. Linda Fogelström fra KTH Royal Institute of Technology i Sverige kom med de seneste nyheder fra forskningsfronten omkring biopolymere.

Der blev vist eksempler på, hvordan man i praksis indsamler plast til genanvendelse både i Danmark og i Holland. Endvidere blev der givet gode bud på, hvordan man vha. analyser kan stille krav til regenerat.

Sidst men ikke mindst blev der vist produkter, som allerede fremstilles af genbrugsplast – nemlig profiler fra SP Moulding A/S.

Alt i alt et spændende arrangement med mange spændende indlæg efterfulgt af gode diskussioner.

Se billeder fra dagen her:

Hvis du er medlem af Dansk Materiale Netværk, kan du logge ind og se præsentationer fra dagen her >

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger