Hybridseminar om kvalitet af genanvendt plast

Tirsdag, den 20. juni afholdt Dansk Materiale Netværk i samarbejde med Ocean Plastic Forum et hybridseminar med titlen “Kvalitet af genanvendt plast – muligheder og udfordringer”.

De 65 deltagere som til at høre mange meget interessante indlæg. Der var indlæg fra producenter af både post industriel- og post consumer regenerat, PIR og PCR, fra producenter, der anvender regenerat og fra detailhandlen, der informerede om deres strategi for bæredygtige materialer.

Der blev drøftet kvalitet, udfordringer med utilstrækkelig sortering og konsekvenser deraf, forsyningssikkerhed, ensartethed, sporbarhed, LCA og meget mere.

Tilhørerne fik eksempelvis et meget ærligt indlæg fra Kenneth Kaasgaard fra Ragnsells, der i klare vendinger gjorde opmærksom på, at der ikke kan opnås samme kvalitet med PCR som med nyplast, hvis nogen skulle være i tvivl derom.

Der er dog diverse anvendelsesmuligheder, så hvis producenter påtænker at overgå til at anvende regenerat i stedet for nyplast, blev der opfordret til, at de indgår i et værdikædesamarbejde med relevante aktører, og i samarbejde drøfte og afprøve hvilke muligheder, der er, og hvilke kravspecifikationer, der skal sættes, så det ønskede mål nås.

Dagen blev afsluttet med virksomhedsbesøg hos RC Plast i Varde.

Tak til alle deltagerne for deres fremmøde og store spørgelyst, og en særlig tak til de, der gav indlæg og åbnede dørene til deres virksomhed.

 

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger