Videnbank

DMN’s videnbank omfatter en række ressourcepersoner, som inddrages i netværkets aktiviteter, når særlige kompetencer efterspørges. Herunder kan nævnes personer fra følgende videninstitutioner:

Universiteter

 • Danmarks Tekniske Universitet
 • Syddansk Universitet
 • Aalborg Universitet

GTS-institutter

 • Dansk Brand og sikringsteknisk Institut
 • Dansk Fundamental Metrologi A/S
 • DHI Danmark
 • FORCE Technology
 • IPU
 • Teknologisk Institut

Fagskoler

 • AMU Syd
 • SDE Vejle

Besidder du særlige kompetencer, som kan være relevante for DMNs virke, så kontakt os for optagelse i vores Videnbank.

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger