Netværkets organisering

Plast Center Danmark har i 2018 fået tilsagn fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte om fortsættelse af Innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk, DMN.

DMNs fortsatte aktiviteter udføres af DMN sekretariatet, som er forankret hos værtsorganisationen den erhvervsdrivende fond Plast Center Danmark.

Ved projektets fortsættelse blev der etableret en ny styregruppe, mens den oprindelige videnbank fortsætter uændret.

Styregruppen er DMNs øverste organ med ansvar for projektets gennemførelse. Parallelt med styregruppen forefindes en videnbank med personer med relevante materialefaglige kompetencer.

Videnbankmedlemmernes rolle er sparring omkring konkrete projekter og forespørgsler i kraft af deres fagspecifikke viden, så der skabes et fornyet og dynamisk samspil mellem forskning og industri i Dan­mark.

Det er DMNs vision at blive Danmarks industriportal for løsning af materiale­relaterede problemstillinger. Det er visionen at opbygge et excellent materialenetværk, der fungerer som teknisk og fagligt samlingspunkt for såvel danske som udenlandske virksomheder og videninstitutioner indenfor materialeområdet.

Idégenerering og videndeling omkring innovativ anvendelse af materialer og materialeteknologier er hovedelementerne i dette forum.

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger