DMNs netværksrelationer

Gode netværksrelationer er essentielle, hvis man udviklingsmæssigt ønsker at være i front, idet sådanne relationer fremmer innovationslysten og forsknings­højden blandt de involverede parter.

DMN ynder at pleje og udbygge sine medlemmers netværksrelationer gennem konkrete samarbejdsprojekter indenfor og på tværs af eksisterende netværk.

DMN har således tætte netværksrelationer med følgende netværk:

Aluminium Danmark

Aluminium Danmark organiserer som en del af Fremstillingsindustrien og DI danske aluminiumvirksomheder med aluminium som strategisk materiale.

www.alu.dk

CenSec

CenSec er en industriklynge og et netværkscenter for små og mellemstore virksomheder, som er eller ønsker at blive leverandører til forsvars-, sikkerheds- og/eller rumindustrien.

www.censec.dk

CLEAN

CLEAN er et naturligt mødested for virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører, der ønsker at udvikle nye grønne løsninger til gavn for Danmark.

www.cleancluster.dk

DAMRC

DAMRC er et forsknings- og udviklingscenter for avancerede fremstillings­teknologier

www.damrc.com

EHEDG

EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group) er en sammen­slutning af udstyrs­fabrikanter, fødevareproducenter, videncentre og myndig­heder. EHEDG udarbejder guidelines for hygiejnisk design, udvikler testmetoder og driver en international anerkendt certificeringsordning for hygiejnisk design.

www.ehedg.org

Future Food Innovation

Future Food Innovations aktiviteter skal styrke innovationskraften og sikre et internationalt konkurrencedygtigt fødevareerhverv. Det skal ske ved at bringe virksomheder, viden og brugere sammen primært i Region Midtjylland. Således at de udvikler og kommercialiserer nye innovative produkter.

www.futurefoodinnovation.dk

Fødevareklubben

Fødevareklubbens formål at styrke fødevareindustriens erhvervsmæssige stilling samt at formidle viden og erfaringer om fx. produktions- og procesteknik, organisationsudvikling, produktudvikling, udnyttelse af offentlige udviklingsprogrammer, påvirkning af myndigheder m.v.

www.foedevareklubben.dk

Maritimt Vækstcenter

Maritimt Vækstcenter er et samarbejde mellem nordjyske institutioner med tilknytning til fiskeri og akvakultur, forskning og undervisning.

www.fiskeviden.dk

Offshoreenergy.dk

Offshoreenergy.dk er en non-profit medlemsbaseret organisation som har det overordnede formål at samle offshore-sektorens aktører for at stå stærkere overfor de udfordringer, som branchen møder.

www.offshoreenergy.dk

Plastindustrien

Plastindustrien er brancheforening for plastforarbejdende virksomheder og leverandører af maskiner og råvarer, der anvendes af industrien.

www.plast.dk

Vifu

Vifu etablerer netværk, projekter og samarbejde mellem alle de relevante aktører inden for fødevare- og fødevarerelateret erhverv.

www.vifu.net

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger