PERCY’s leverancer

I løbet af det to-årige projekt PERCY er der udarbejdet følgende leverancer i samarbejde med de  3 europæiske netværksklynger, Slovak Plastic Cluster (slovakisk plastklynge), Wirtschaftsförderung Raum Heil-bronn GmbH (tysk erhvervsfremmeklynge), Elastopole (fransk plastklynge):

Arbejdspakke 2 – Markedsanalyse af de strategiske mållande og markeder

Arbejdspakke 3 – Udvikling af internationale partnerskaber

    • Israel – Læs om forløbet og se fotos fra forløbet her >

Arbejdspakke 4 – Strategisk plan mod fælles internationalisering

Arbejdspakke 5 – Formidling

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger