PERCY

Dansk Materiale Netværk er i samarbejde med 3 europæiske netværksklynger, Slovak Plastic Cluster (Slovakisk plastklynge), Wirtschaftsförderung Raum Heil-bronn GmbH (tysk erhvervsfremmeklynge), Elastopole (fransk plastklynge), partnere i et to-årigt projekt ved navn PolymER ReCYcling eller kort sagt PERCY.

Projektet går ud på at intensivere det internationale klynge- og forretningsnetværkssamarbejde på tværs af konsortiets partnere omkring genbrug og miljøvenligt design af produkter af polymerer og kompositter, der involverer polymerer.

Projektet er finansieret af EU via EUs program for virksomheder og SMV’ers konkurrenceevne (the EU programme for the COmpetitiveness of Enterprises and SMEs, COSME).

De udarbejdede leverancer ses samlet her >

Læs mere om PERCY projektet på:

   – Projektets egen hjemmeside, som er www.percyproject.com >
   – COSME’s platform for klynge-samarbejde >

Indholdet af denne webside repræsenterer kun DMN’s synspunkter og er udelukkende vores ansvar; det kan ikke anses for at afspejle synspunkter fra Europa-Kommissionen og/eller Det Europæiske Innovationsråd og SMV’er Forvaltningsorganet (EISMEA) eller et andet organ i Den Europæiske Union. Europa Kommissionen og agenturet påtager sig intet ansvar for brug af de oplysninger, den indeholder.

For yderligere oplysninger kontakt:
  • Dorte Walzl Bælum
  • Netværksdirektør
  • B.Sc. Chem. Eng., M.Sc. in Business
  • M: 60 35 19 90
  • E: dwb@dmn-net.com
DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger