Internationalisering

Internationalisering og globalisering er nøgleord i DMN.

Den danske arbejdsstyrke er velkvalificeret, men skal vi fortsætte med at være blandt de bed­ste, be­vare danske arbejdspladser og produktion, må vi følge udvik­lingen internationalt og ar­bej­de på at være et skridt foran.

I DMN har vi stort fokus på at få skabt nye internationale kontakter, der kan understøtte de danske virksomheder indenfor samhandel, anvendelse af ny teknologi samt forskning og udvikling indenfor mate­riale­området.

Aktuelt har vi et internationalt samarbejdsprojekt, PERCY, i gang med virksomhedsklynger i Frankrig, Slovakiet og Tysk­land.

Kontakt os for at høre nærmere herom >

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger