Opdatering af guidelines samt nye

Tilbage i 2006 udgav 6 arbejdsgrupper guidelines for de da aktuelle temaer: Kabelføringer, Huskeliste ved køb/salg af udstyr, Transportører, Rustfrit Stål, Opbygning af rørsystemer, Indbygning af komponenter i lukkede procesanlæg.

Disse guidelines kan findes her >

Der har været udtrykt ønske fra branchen om at se på opdateringer og aktualisering af temaerne:

  • Udstyrsproducenter udtrykker behov for at styrke mulighederne for, på et objektivt plan, at dokumentere hygiejnisk særklasse af deres produkter.
  • Fødevareproducenter oplever et stadigt større behov for at kunne opstille krav til validering af processer således, at en god hygiejne status opnås gennem hele et procesudstyrs levetid.
  • Endvidere står aktører inden for kvalitetssikring og rengøring ofte med oplevelsen af, at der ikke er tilstrækkelig feedback i kæden, som sikrer forbedring af fx problematisk udstyrsdesign.

Der har været afholdt møder, hvor følgende emner blev behandlet og potentielle arbejdsgrupper nedsat:

  • Godkendelse af hele proceslinier
  • Lukkede systemer
  • Åbne systemer
  • Overflader og deres hygiejne status
  • Kabelføringer
  • Validering af rengøring

På et møde den 8. maj blev disse temaer drøftet og arbejdsgrupper bliver nedsat efter sommerferien 2015.