Efteruddannelse af plastindustriens medarbejdere

Et projekt finansieret af henholdsvis Region Syddanmark og Den Europæiske Union - læs mere her

PCD og AMU SYD har i samarbejde med en række virksomheder udviklet plastrelaterede kurser, der bygger bro mellem AMU SYD’s traditionelle kurser og den øgede teoretiske viden, der er behov for hos plastproducenterne.

Dette behov skyldes plastproducenternes ønske om at være på forkant med den teknologiske udvikling samt de stadigt stigende krav fra kunderne om anvendelse af nyudviklede og mere komplicerede materialer.

Kurserne er af kortere varighed og henvender sig til plastindustriens medarbejdere; ufaglærte, plastmagere, plastteknologer og ingeniører samt andre med mellemlange eller lange uddannelser. I kursusudviklingen indgår indsamling og udvikling af virksomhedsbaserede case stories samt afprøvning heraf.

Samtlige udviklede kurser er blevet gennemført som pilotkurser og efterfølgende evalueret og revideret med henblik på fremtidige kursusforløb.

I forbindelse med projektet er der udarbejdet en rapport.

Rapporten kan købes i bogform til:

  • 800,00 kr. (pris for ikke-medlemmer)
  • 100,00 kr. (medlemspris)

Priserne er ekskl. moms.

Rapporten kan bestilles ved henvendelse her >

Medlemmer af PlastNet kan logge ind og se rapporten i højre spalte.

For yderligere oplysninger kontakt:

Ida Rudbeck-Rønne
Polymerspecialist - projektleder
B.Sc. Chem. Eng.
T: 36 97 36 04 
M: 60 35 19 94
E: irr@dmn-net.com