Internationalisering

Internationalisering og globalisering er nøgleord i DMN.

Den danske arbejdsstyrke er velkvalificeret, men skal vi fortsætte med at være blandt de bed­ste, be­vare danske arbejdspladser og produktion, må vi følge udvik­lingen internationalt og ar­bej­de på at være et skridt foran.

I DMN har vi stort fokus på at få skabt nye internationale kontakter, der kan understøtte de danske virksomheder indenfor samhandel, anvendelse af ny teknologi samt forskning og udvikling indenfor mate­riale­området.

Aktuelt har vi samarbejdsprojekter i gang med virksomhedsklynger i Litauen, Norge og Tysk­land.

Kontakt os for at høre nærmere herom >

Se DMNs spændende
arrangementer

Har du spørgsmål?
Kontakt DMN