Udbytterigt kursus vedr. introduktion til polymerteknologi – termoplast blev afholdt med stor tilslutning

Dansk Materiale Netværk, DMN – PlastNet afholdt tirsdag den 4. oktober 2016 en gratis kursusdag for medlemmer af DMN og andre interesserede om introduktion til polymerteknologi – termoplast på Aalborg Universitet i Esbjerg. Arrangementet var fuldtegnet og med 45 deltagere, som havde taget imod invitation, havde vi ekstraordinært gjort mere plads, så alle kunne være med og få en udbytterig dag.

Hans Schmidt Lindholm fra Dansk Materiale Netværk – AluNet bød velkommen og fortalte om dagens program og formål.

Den første indlægsholder var Mia Katharina Podlech fra Dansk Materiale Netværk – PlastNet. Mia havde 3 indlæg og indledte med grundlæggende polymerkemi, som på grundig og omhyggelig vis gjorde rede for sammenhæng mellem polymeres kemiske strukturer, additiver og egenskaber.

Liliana Aurelia Schjøtt fra DMN – AluNet gennemgik, med udgangspunkt i et praktisk eksempel fra en medbragt case, en direkte anvendelig systematisk metode til valg af et materiale, hvor den generelle materialevalgsprocedure blev fremlagt.

Mias næste indlæg omhandlede sprøjtestøbningens effekt på det færdige emne, da selv et emne hvor et korrekt materialevalg er foretaget, kan få forringede egenskaber pga. en ustabil proces. Der blev taget udgangspunkt i eksempler på nogle af de mest almindelige påvirkninger af materialet, bl.a. en case vedr. spændingsrevnedannelse i PMMA.

Dagen fortsatte med et meget spændende indlæg holdt af Bente N. Christensen fra DMN – PlastNet, hvor der var fokus på de mest gængse analysemetoder til fejlanalyser af plast. Dette indlæg blev koblet sammen med et besøg i Aalborg Universitet Esbjergs materialelaboratorier, hvor DMN har mulighed for at foretage termiske, mekaniske og fysiske tests af plastmaterialer.

Endelig fortalte Dorte W. Bælum fra DMN – PlastNet om aktiviteter, muligheder og projekt-samarbejde indenfor DMN. I det sidste indlæg havde Mia et interessant indlæg om plasts fysiske og kemiske stabilitet, hvor det faktum at plast ældes via forskellige fysiske og kemiske mekanismer blev gennemgået både teoretisk og via forskellige konkrete eksempler, bla. en case vedr. hydrolyse af polyurethan.

Hans Schmidt Lindholm afrundede dagen med en opsummering af kursusdagens budskab om, at plast ikke bare er plast, især i en kritisk materialevalgssituation, og at fremstillingsprocessen og det faktum at plast ældes har stor indflydelse på det færdige emnes egenskaber.

Se billeder fra dagen nedenfor.

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger