Tredje Cirkulær Økonomi Forum møde

Tredje møde i rækken af ”Forum for cirkulær økonomi i Esbjerg Kommune” var denne gang rykket lidt udenfor kommunegrænsen til Letbæk Plast i Tistrup.

Vi havde denne gang besøg af Andreas Hastrup Clemmensen fra Miljø-og Fødevareministeriet, der gav et oplæg om plastikhandlingsplanen og udmøntningen heraf.

Dorte Walzl Bælum fortalte hvordan DMN/PCD arbejder med plasthandlingsplanen.

Allan Verner Rasmussen gav et indlæg omkring recycling af fiskenet hos Plastix og Michael Bayer Thomsen fortalte om, hvordan Letbæk Plast arbejder med bæredygtighed i deres produkter og sluttede af med at vise forsamlingen på 32 deltagere rundt på fabrikken.

Vi takker Letbæk Plast for deres gæstfrihed.

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger