Temadag omkring ”Grønne” krom(VI) frie overflader på aluminium

Temadagen ”grønne” overflader på aluminium blev en spændende og interessant dag med en masse konkrete diskussioner omkring REACH og forbuddet mod brugen af krom(VI) i industrien.

Christian Bang Olsen fra Terma Aerostructure holdt et spændende og informativt indlæg omkring REACH ifht. krom(VI) og dennes sunset dato her i september 2017. Indlægget omhandlede grundig gennemgang af kemikalieforordningen, samt indeholdt en masse gode link til ECHA´s hjemmeside. Denne hjemmeside indeholder en masse vigtig information omkring kemikalier, ikke kun krom (VI), om hvorvidt de skal udfaset på et tidspunkt som krom (VI).

Inden frokosten blev serveret var der et kort indlæg omkring hvad ”grønne” aluminiumoverflader egentlig er, hvor de mest almindelige krom (VI) frie belægninger blev gennemgået. Her kom diskussionen for alvor i gang, da hvad ”grønne” overflader er kan diskuteres og det blev der så livligt gjort.

I pauserne blev der også diskuteret ved bordene, og der blev snakket og netværket henover kaffen.

Efter frokosten fortalte Hans Jørgen Eriksen omkring hvorfor og hvilke valg Dancolor gjorde sig i sin tid, da de førend alle andre i branchen valgte at installeret et helt nyt anlæg med krom (VI) fri forbehandling inden deres maling.

Sidste indlæg var omkring projektet – Styrkelse af videnbroerne ”Grønne” aluminiumoverflader af Naja Tabrizian. Indlægget omhandlede kort projektet og dets tilblivelse, og hvor vigtigt det er at industrien er en deltagende part for at få mest ud af midlerne. Projektet afsluttes december 2018 med målet om at gøre det nemmere for den enkelte SMV at overskue markedet, som udbyder de ”grønne” = krom(VI) frie aluminiumoverflader. Projektforløbet indeholder en bench-marking af eksisterende ”grønne” overflader som anvendes i den danske industri.

Se billeder fra dagen nedenfor:

Hvis du er medlem af DMN, kan du logge ind og se præsentationerne fra dagen her >

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger