Temadag om konstruktionsmaterialer i fødevareindustrien blev en succes

Dansk Materiale Netværk, DMN afholdt tirsdag den 27. oktober 2015 en temadag om konstruktionsmaterialer i procesudstyr til fødevarer på Aalborg Universitet i Esbjerg. 45 deltagere havde taget imod invitation og fik en informativ og lærerig dag.

Temadagen omhandlede det første demonstrationsprojekt i DMNs regi, som gik ud på at finde alternative materialer til rustfrit stål i fødevareindustrien. Projektet er udført i samarbejde med kyllingeslagteriet Danpo i Års, som havde udfordringer med korrosion og bakterievækst på et støbt ubehandlet aluminiumsvendehjul anvendt i transportsystemerne på kyllingeslagteriet.

På udvalgte steder, med stærkt korrosivt miljø, gennemførtes på Danpo in-situ test hvor holdbarheden af rustfrit stål i forhold til 2 udvalgte plasttyper og overfladebehandlet aluminium afprøvedes. Der blev ligeledes udført accelererede forsøg i laboratoriet med henblik på at kunne estimere materialernes langtidsholdbarhed i det stærkt korrosive miljøer. Efter eksponering blev materialerne ligeledes testet for rengørlighed.
Dorte Bælum og Hans Lindholm bød velkommen og fortalte om DMN og projektmulighederne indenfor netværket samt dagens program. Den første indlægsholder var Jens Folkmar Andersen fra Alfa Laval Kolding A/S. Han fortalte om udfordringerne ved at substituere rusfritstål med plast, designændring og hygiejnisk design i forskellige komponenter fra deres produkt portefølje samt salgsudfordringer i forbindelse med det nye produkt.

Jon Kold fra StaalNet, som var projektleder på demonstrationsprojektet, fortalte om baggrunden for projektet, hygiejnemæssige udfordringer i fødevareindustrien, projektets in situ forsøg, forløb og resultater.

Hans Lindholm og Mia Podlech fra hhv. AluNet og PlastNet gennemgik og forklarede fakta og opmærksomhedspunkter ved korrosionsudfordringer og kemisk resistens for hhv. aluminium og plast.

Liliana Schjøtt fra AluNet fortalte hvorledes statistisk forsøgsplanlægning kan bruges til valg af procesparametre som kan sikre kvaliteten af produkterne, hvordan optimum for en proces findes, hvordan estimerer man materialernes ”opførsel” i krævende miljøer, og til sidst blev projektets resultater efter accelereret forsøg fremlagt.

Dagen fortsatte med et meget spændende indlæg holdt af Kim Petersen fra FoodSafe as, hvor der var fokus på rengøringsproceduren og mekanismerne under rengøring og desinfektion samt manglende koordinering mellem konstruktionen af udstyr til fødevareindustrien og rengøringsvenlighed. Kim udfordrede til en dialog mellem udstyrsleverandørerne og rengøringsselskaberne.

Edwin Groothuis fra Erteco Rubber & Plastics sluttede dagen med en inspirerende præsentation om substitution af metaller med polymere materialer, valg af materialer, simuleringer og beregninger. Erteco er en aktiv partner i kundernes udviklingsprojekter med en stor ekspertise indenfor polymere materialer.

Pauserne blev flittigt benyttet til at netværke mens sandwich, kage og kaffe blev nydt.

Billeder fra temadagen ses nedenunder.

Hvis du er medlem af DDMN, kan du logge ind og se præsentationer fra dagen her >

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger