Svømmehaller bekæmper rust med nye materialer

Landets første komposittrappe af sin art fremtræder som ny efter to års drift i Svømmestadion Danmark i Esbjerg. Plast Center Danmark og en række virksomheder arbejder på at forfine konstruktionen, så produktet kan afsættes til flere brancher.

I to år har flere hundredtusind badegæster i Svømmestadion Danmark i Esbjerg kunnet tage turen op til toppen af vandrutsjebanen ad en 4,4 meter høj vindeltrappe udført i kompositmaterialer. I stedet for en ståltrappe, der ruster i det klorholdige miljø, benytter de en smuk og vedligeholdelsesfri adgang til badelandets mest populære attraktion.

– Komposittrappen fremstår visuelt helt anderledes flot end en ståltrappe, og også vedligeholdelsesmæssigt er den et klart plus. Rengøringsbehovet er på samme niveau som ved traditionelle trapper, men personalet siger, at det er sjovere at rengøre den, fordi den er som ny bagefter.

– To år er for kort tid til at vurdere de langsigtede driftsfordele, men hvis udgifterne til vedligeholdelse ikke bliver større, tegner det både økonomisk og kvalitetsmæssigt meget lovende. Skulle vi vælge en ny trappe nu, ville vi vælge samme materiale, og kompositter vil også kunne anvendes til gelændere, rækværk og platforme, siger direktør Niels Bækgaard, Sport & Event Park Esbjerg, som svømmestadion er en del af.

Projekt følges tæt
Komposittrappen er resultatet af et treårigt udviklingsprojekt drevet af Plast Center Danmark og med otte virksomheder inden for hver sit speciale som deltagere. Målet var at kortlægge det korrosive miljø i Svømmestadion Danmark og udvikle landets første vedligeholdelsesfri trappe i glasfiber, kulfiber og andre kompositmaterialer.
Svømmebade i ind- og udland har i årevis brugt mange ressourcer på at kontrollere og vedligeholde trapper og andet inventar i rustfrit stål.
Formanden for Dansk Svømmebadsteknisk Forening, Carsten Larsen, der repræsenterer omkring 300 overvejende offentlige svømmebade, glæder sig over, at vidensmiljøer og virksomheder arbejder seriøst på at udvikle alternativer til stålkonstruktioner.

– Vi har store udfordringer med vedligeholdelse og holdbarhed af de traditionelle materialer i de aggressive miljøer, vi befinder os i. Nye kompositmaterialer vil kunne forbedre kvaliteten ved både nybyggerier og renoveringer, og driftsøkonomien og det visuelle indtryk vil blive stærkt forbedret. Sideløbende med Plast Center Danmarks projekt er en række svømmehaller i gang med at afprøve alternative materialer, og vi vil studere resultaterne med stor interesse, siger Carsten Larsen.

I et senere projekt – Innovativ anvendelse af kompositmaterialer – arbejder Plast Center Danmark og partnerne på at optimere konstruktionen, så komposittrappen bliver billigere i indkøb og mere enkel at producere. Yderligere test og udvikling af nye, skridsikre og rengøringsvenlige overflader indgår også.

– Komposittrapper er dyrere i indkøb end konventionelle trapper, men ud fra en levetidsbetragtning er økonomien en helt anden. Kunderne sparer meget på vedligeholdelse, og trappen holder sig pæn i hele sin levetid, der nemt kan strække sig over 20 år. Vi kigger endvidere på andre anvendelser end i svømmehaller – for eksempel maritime miljøer, kemisk industri og byggerier med høje krav til æstetik.

– Det handler også om at bibeholde produktion i Danmark ved hjælp af innovative løsninger, siger teknisk projektleder Bente Nedergaard Christensen, Plast Center Danmark.

Superprodukt koster mere

En af partnerne i projektet, Dansk Polyglas A/S i Broby på Fyn, udfører specialløsninger i kompositter til flere brancher. Administrerende direktør Kurt Nielsen betragter det som den største udfordring at overbevise kunderne om, at de skal betale mere for et bedre produkt, og at det lønner sig på langt sigt.

– Vi arbejder på at gøre trappen lettere og på at rationalisere produktionen, men den vil fortsat være væsentligt dyrere end en tilsvarende trappe i metal, og det har ikke været hensigten at få den ned i samme pris. En Mercedes er dyrere end en Skoda, og vi har et supergodt produkt, der på den lange bane er billigere, siger Kurt Nielsen.

Også han er fortaler for at afsøge andre kundegrupper end svømmebade, der ofte er underlagt stramme offentlige budgetter ved indkøb. En af mulighederne er arkitektbranchen, der har stor indflydelse på valg af materialer til byggerier i den eksklusive ende.

FAKTABOKS

Plast Center Danmark

Plast Center Danmark, PCD, er etableret i 2003 som en erhvervsdrivende fond, hvis formål er at være et videns- og kompetencemiljø inden for

plast- og polymerområdet.

– PCD er centrum for plastklyngen i Region Syddanmark, og centret er facilitator for Det nationale innovationsnetværk inden for plast, PlastNet, som gennem samarbejde mellem universiteter, vidensinstitutioner og virksomheder skal styrke danske virksomheder i den globale konkurrence.

– I PlastNet, som er et kontingentbaseret netværk, samarbejdes der på højt fagligt niveau og omkring konkrete faglige problemstillinger. Gennem årene er der således blevet udviklet plastløsninger og løst plastrelaterede opgaver inden for eksempelvis offshore, svømmehaller, vindmøller, legetøj, ligkister, fødevareemballage, procesudstyr, solcellemoduler og byggeri.

– I fremtiden bliver PlastNet en del af innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk, som ligeledes administreres af Plast Center Danmark. Netværket vil i det regi forsat beskæftige sig med plastrelaterede problemstillinger og derigennem aktivt bidrage til at bevare det danske produktionssamfund.

Af Frede Madsen tema@jv.dk | 01. sep. 2014 kl. 22:30 | Læs den originale artikel her >

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger