Studietur

Tirsdag d. 7.- onsdag d. 8. december afholdt Dansk Materiale Netværk studietur. Det var hensigten, at de 30 deltagere skulle besøge 5 virksomheder, men grundet Corona situationen blev det kun til besøg hos tre virksomheder.

Vi startede med besøg hos Nomi 4S i Holstebro, som først orienterede om virksomheden og deres ydelser, hvorefter vi fik en fin rundvisning. Det var bl.a. meget imponerende at se og høre om, hvordan de arbejder med at informere skolebørn om sortering og værdier af det, som af mange betragtes som affald.

Sorteringsanlægget er stort og meget automatiseret. Ved hjælp af forskellige teknikker adskilles metaller alt efter om de er magnetiske eller ej, mens plasttyperne sorteres i 3 fraktioner, hhv. PE, PP og PET. Vi så også, hvordan en grab hurtigt og effektivt fik fjernet metaldelen fra madrasser.

Så gik turen til Quantafuel og GreenLab i Spøttrup. Delegationen blev opdelt i 2 hold, så det ene hold først var med på en rundvisning på Quantafuel, mens det andet hold hørte om GreenLab, hvorefter der blev byttet.

GreenLab er det erhvervsområde, hvor Quantafuel har lejet sig ind. GreenLab i Skive er verdens første ægte grønne energipark. I parken er alt forbundet af GreenLabs SymbiosisNet™ – et intelligent netværk af energi og data, der giver virksomhederne mulighed for at dele deres overskydende energi og ressourcer.

Der produceres således bæredygtig energi, som leveres til parkens virksomheder, hvor det omdannes til varme, electrofuels og andre grønne produkter.

Quantafuel råder over et imponerende pyrolyseanlæg, hvor plastaffald forarbejdes til kemiske komponenter som efterfølgende kan anvendes til ny plast. Fabrikschef Rasmus Kjærgaard var meget åben om de udfordringer, de har haft undervejs og svarede beredvilligt på spørgsmål fra alle deltagerne. De har bl.a. været nødt til at ombygge anlægget grundet udfordringer med røggassen. Vi fik fremvist både input til- og udvundne olieprøver fra anlægget. Det forventes, at Quantafuel er i fuld drift ved udgangen af 2022.

Efter virksomhedsbesøgene gik turen til Hotel Strandtangen i Skive, hvor de fleste indlogerede sig. Der var mulighed for at tage med på en gåtur og få netværket deltagerne imellem eller bare tage en slapper inden netværksmiddagen. Under middagen var der en god stemning igen med gode muligheder for at netværke.

I løbet af aftenen kom så meddelelsen om, at vores besøg hos Plastix desværre måtte aflyses pga. de stigende coronatal, så studieturen sluttede efter morgenmaden dagen derpå.
Selvom det var ærgerligt, var der heldigvis forståelse for, at vi ikke kunne gennemføre studieturen som planlagt.

Vi takker de involverede virksomheder for deres store engagement.

Den efterfølgende evaluering viste, at deltagerne var meget tilfredse med turen.

Se billeder fra turen nedenfor

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger