Stormøde om Guidelines er afholdt – afsluttet med repræsentantskabsmøde

På Stormødet blev rammerne fastlagt for det arbejde, StaalNet vil arbejde på fremadrettet med opdaterede og nye guidelines.

Læs mere om projektet her >

På det efterfølgende repræsentantskabsmøde med dagsorden i henhold til vedtægterne, blev regnskab, budgetter og valg til bestyrelsen afholdt.

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger